EMIL
TÜR digiteeritud kataloogid
suveperioodil tellida ei saa Telli digikoopiaE-kataloog ESTER telli digikoopia
IN ENGLISH
Kuni 1917 (incl) ilmunud trükised ning Estica ja memoriaalkogude trükised tuuakse RARA-saali.

VÕÕRKEELSE KIRJANDUSE (-1945) SEDELKATALOOG
Kataloog peegeldab ka perioodikat, dissertatsioone, separaate, idakeeltes trükiseid. Kataloog on preisi reeglite järgi tähestikuline, väljaande leidmiseks ava tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid (nt ble > Blebelius, Thomas). Idakeeltes (heebrea jm) ilmunud kirjanduse leiad jaotuse Z_HEBRAIC alt. Jaotus Z_y sisaldab digiteerimise hetkel leidumuskontrollis olnud materjale.

VENEKEELSE KIRJANDUSE (-1916) SEDELKATALOOG
Kataloog peegeldab aastatel 1909-1916 hangitud venekeelseid raamatuid (35 000 nimetust).
Kataloog on preisi reeglite järgi tähestikuline, väljaande leidmiseks ava tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid (nt blok > Блок, Александр). Vanema venekeelse kirjanduse leidmiseks  vaata ka 1910. a. ilmunud raamatkataloogi Каталог русских книг (-1909) Библиотеки Императорского Юрьевского унивеситета (94 000 nimetust).
EESTI- JA VÕÕRKEELSETE DISSERTATSIOONIDE (-1968) SEDELKATALOOG
Kataloog on tähestikuline, väljaande leidmiseks ava tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid.
AUTOREFERAATIDE (-1968) KAARTKATALOOG
Kataloog on üles ehitatud UDK alusel.
AUROREFERAATIDE (1969-1987) KAARTKATALOOG
Kataloog on üles ehitatud teemade järgi.
AKADEEMILISTE KIRJADE (1846-1944) SEDELKATALOOG
Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist
KOOLIKIRJADE (-1944) SEDELKATALOOG Sedelkataloogid peegeldavad teadusasutuste enne 1945. a. ilmunud ametkondlikke materjale (loengukavad, aruanded, eeskirjad, isikkoosseisud) ning professorite kõnede ja biograafiate kogumikke, mis on järjestatud linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikus.
Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist
MANUSKRIPTIDE KOGU SÜSTEMAATILINE SEDELKATALOOG
1. Ajalugu – History (vt ka Autograafid ja kirjad, Orientalia; see also Autographs and letters, Orientalia)
1.1 Eesti-, Liivi- ja Kuramaa ajalugu – History of Estonia, Livonia, and Courland
2. Arstiteadus – Medicine
3. Autograafid ja kirjad – Autographs and letters
4. Belletristika – Fiction
5. Bibliograafia – Bibliography
6. Biograafia – Biography
7. Dorpatensia. Universitas
8. Filoloogia – Philology (vt ka Orientalia; see also Orientalia)
9. Filosoofia – Philosophy
10. Kasvatusteadus – Pedagogy
11. Keeleteadus – Linguistics
12. Kokaraamatud – Cookbooks
13. Maateadus – Geoscience
14. Matemaatika ja astronoomia – Mathematics and astronomy
15. Orientalia
16. Tööstus – Industry
17. Theology (vt ka Autograafid ja kirjad; see also Autographs and letters)
18. Varia
19. Law
19.1 Baltic law

Manuskriptide kogu on Tartu Ülikooli raamatukogu vanim käsikirjakogu. Siin leidub Lääne-Euroopa ja Idamaade käsikirjalisi raamatuid või nende fragmente alates 8./9. sajandist, ürikuid, Baltimaade õigus- ja ajalooallikaid jm kultuuri- ja teadusloolisi manuskripte. Manuskriptide kogust on eraldatud hulk käsikirju iseseisvateks arhiivifondideks, näiteks Mscr. 971 → F 25 (Christiani, Titus. Isikuarhiiv).
Manuskriptide kogu tähis on Mscr. Vanematel sedelitel see käsikirja kohaviidas puudub, on ainult käsikirja number sedeli ülaservas, näiteks: 294. Manuskriptide kogu sedelkataloogi ei täiendata, kõik uued tulmed kirjeldatakse e-kataloogis ESTER.

      ABI

 

VÕÕRKEELSE KIRJANDUSE SEDELKATALOOGID
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27    >>

[A]
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27    >>