EMIL
TÜR digiteeritud kataloogid
suveperioodil tellida ei saa Telli digikoopiaE-kataloog ESTER telli digikoopia
IN ENGLISH
Kuni 1917 (incl) ilmunud trükised ning Estica ja memoriaalkogude trükised tuuakse RARA-saali.

VÕÕRKEELSE KIRJANDUSE TÄHESTIKKATALOOG(-1944). Ladina tähestik
Kataloog kajastab peamiselt võõrkeelseid raamatuid (ka kreeka ja idamaade keeltes), osaliselt ka perioodilisi väljaandeid, dissertatsioone ja separaate, mis on ilmunud enne 1945. aastat. Väljaande leidmiseks ava täht või tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid (nt ble > Blebelius, Thomas). Idakeeltes (heebrea jm) ilmunud kirjanduse leiad jaotuse Z_Hebraic alt. Jaotus Z_y sisaldab digiteerimise hetkel leidumuskontrollis olnud materjale. Kirjed kataloogis on järjestatud nn preisi reeglite järgi.

VENEKEELSE KIRJANDUSE TÄHESTIKKATALOOG(-1916)
Kataloog peegeldab aastatel 1909-1916 hangitud venekeelseid raamatuid.
Kataloog kajastab aastatel 1909-1916 hangitud venekeelseid raamatuid. Väljaande leidmiseks ava täht või tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid (nt blok > Блок, Александр). Kirjed kataloogis on järjestatud nn preisi reeglite järgi.
EESTI- JA VÕÕRKEELSETE DISSERTATSIOONIDE TÄHESTIKKATALOOG (-1988). Ladina tähestik
Kataloog kajastab kuni 1988. aastani ilmunud ladina tähestikus eesti- ja võõrkeelseid dissertatsioone, autoreferaate ja separaate. Väljaande leidmiseks ava täht või tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid. Kirjed kataloogis on järjestatud nn preisi reeglite järgi.
AUTOREFERAATIDE SÜSTEMAATILINE KATALOOG (1946-1968)
Kataloog kajastab NSV Liidus kaitstud dissertatsioonide (kandidaadi- ja doktoritööde) venekeelseid autoreferaate, mis on ilmunud aastatel 1946-1968. Kataloog on üles ehitud UDK alusel.
AUTOREFERAATIDE SÜSTEMAATILINE KATALOOG (1969-1987)
Kataloog kajastab NSV Liidus kaitstud dissertatsioonide (kandidaadi- ja doktoritööde) venekeelseid autoreferaate, mis on ilmunud aastatel 1969-1987. Kataloog on üles ehitatud teemade järgi.
AKADEEMILISTE KIRJADE KATALOOG (-1944)
Kataloog kajastab kõrgkoolide ja teadusasutuste enne 1945. aastat ilmunud ametkondlikke materjale (loengukavad, aruanded, eeskirjad, isikkoosseisud) ning professorite kõnede ja biograafiate kogumikke, mis on järjestatud linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikulises järjekorras. Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist KNAB
KOOLIKIRJADE KATALOOG (-1944)
Kataloog kajastab õppeasutuste enne 1945. aastat ilmunud ametkondlikke materjale, mis on järjestatud linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikulises järjekorras. Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist KNAB
VENEKEELSETE DISSERTATSIOONIDE TÄHESTIKKATALOOG (-1988)
Kataloog kajastab kuni 1988. aastani ilmunud venekeelseid dissertatsioone, autoreferaate ja separaate. Väljaande leidmiseks ava täht või tähekombinatsioon, mille alt leiad vastava algusega sedelid. Kirjed kataloogis on järjestatud nn preisi reeglite järgi.
KOOLIKIRJADE KATALOOG (-1944) Kataloog kajastab õppeasutuste enne 1945. aastat ilmunud ametkondlikke materjale, mis on järjestatud linnade nimede (asutuste asukohtade) tähestikulises järjekorras.
Kohanimesid vaata Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasist KNAB
MANUSKRIPTIDE KOGU SÜSTEMAATILINE SEDELKATALOOG Manuskriptide kogu on Tartu Ülikooli raamatukogu vanim käsikirjakogu. Siin leidub Lääne-Euroopa ja Idamaade käsikirjalisi raamatuid või nende fragmente alates 8./9. sajandist, ürikuid, Baltimaade õigus- ja ajalooallikaid jm kultuuri- ja teadusloolisi manuskripte. Manuskriptide kogust on eraldatud hulk käsikirju iseseisvateks arhiivifondideks, näiteks Mscr. 971 → F 25 (Christiani, Titus. Isikuarhiiv).
Manuskriptide kogu tähis on Mscr. Vanematel sedelitel see käsikirja kohaviidas puudub, on ainult käsikirja number sedeli ülaservas, näiteks: 294. Manuskriptide kogu sedelkataloogi ei täiendata, kõik uued tulmed kirjeldatakse e-kataloogis ESTER.

      ABI

 

VÕÕRKEELSE KIRJANDUSE TÄHESTIKKATALOOG (-1944). Ladina tähestik
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27    >>

[A]
<<    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27    >>