AUGUST PHILIPP CLARA (KLARA) (1790–1850)
Sündis Tartumaal Kaiaveres kutsari pojana. Filosoofiastuudiumi ajal 1811–15 Tartu ülikoolis õppis K. A. Senffi juures joonistamist, seejärel oli Tartu kreiskooli ja gümnaasiumi joonistusõpetaja. 1825 siirdus Peterburi, kus töötas keiserliku õuegraveerija ja vaselõikemeistrina. 1830–31 viibis Münchenis ja Dresdenis.

Eestis on töid teada vähe. Kultuurilooliselt olulised on akvatintalehed Tartu vaadetega, mis ilmusid 1821. aastal albumina. 1823. aasta suvel graveeris Clara luuletaja Vassili Žukovski joonistatud Pavlovski vaated, mis 1824. aastal ilmusid Peterburis 6-lehelise albumina.

Vt e-kataloogi ESTER