Isik pildil / märksõna
Fotograaf / ateljee / kunstnik 
Linn / koht 
Pärast  ja enne aastat
kustuta  otsi

Otsida võib ühe või mitme tunnuse järgi. Otsisõna võib lühendada, asendades sõnalõpu tärniga.


Kombineeritud sõnaotsing
otsi

Siin on võimalik otsida korraga mitme märksõna järgi, valides need märksõnade loendist. Sõnade vahel kasutage Boole'i operaatoreid AND ja NOT. Kuna otsing toimub elektronkataloogis ESTER tervikuna, kasutage ühe otsisõnana alati märksõna "portreed", näiteks:
-  portreed and arstid and 19. saj
-  portreed and teoloogid not 20. saj
-  portreed and litograafia and baltisaksa