Andmehaldusplaan

Teadusuuringu kavandamise käigus on oluline läbi mõelda ja kirja panna, kuidas toimub andmete kogumine ja nendega töötamine uuringu vältel, kellel on ligipääs andmetele ja vastutus andmete eest,  mis saab andmetest pärast projekti lõppemist jne. Selleks tuleb luua andmehaldusplaan ning edasise töö käigus seda järgida. 

Andmehaldusplaan on praegu kohustuslik Horisont 2020 pilootprojektides. Alates 2017. a. on kõik Horisont 2020 projektides loodud andmed vaikimisi avatud, kuid sellest on võimalik loobuda.

Andmehaldusplaani teemad:

  • Millised on teadustöö käigus tekkivad andmed
  • Millised nõuded rakenduvad teadusandmetele: seadused, institutsionaalsed ja rahastajate nõudmised
  • Milliseid andmete ja metaandmete standardeid järgitakse
  • Kuidas andmed dokumenteeritakse
  • Andmete omandiõigus, autoriõigus, intellektuaalomandi õigus
  • Andmeturbe aspektid
  • Andmete säilitamine ja varundamine ning vastavad seadmed või taristu
  • Andmete jagamine: ligipääsuõigused- ja piirangud, embargoperiood
  • Andmetega töötajate rollid ja vastutusalad
  • Andmehalduse maksumus

Kontakt:
Tiiu Tarkpea, teadusandmete peaspetsialist, tel 737 5728, tiiu.tarkpea@ut.ee

 

 

Jaga seda lehekülge