Avatud juurdepääsuga publitseerimine

Mitmed teaduse rahastajad nõuavad artiklite avaldamist avatud juurdepääsuga (nt Euroopa Komisjoni Horisont 2020 nõuded) ja nende tingimuste täitmiseks on kolm võimalust:

1. Isearhiveerimine (Roheline tee, ik Green Open Access), ehk teha artikkel kättesaadavaks valitud repositooriumis:

Reeglina kommertskirjastused lubavad arhiveerida käsikirja (pre-print) ja/või eelretsenseerimise läbinud käsikirja (post-print) paralleelselt ajakirjas avaldamisega, tuleb vaid kontrollida tingimusi ning arvestada võimalikku embargoga.  

Kontrolli tingimusi:  

2. OA ajakirjas publitseerimine (Kuldne tee, Gold Open Access), ehk eelretsentseeritud artikkel tehakse avaldamistasu eest (APC-Article Processing Charge) viivituseta ja kõigile tasuta kättesaadavaks avatud juurdepääsuga teadusajakirjas kirjastuse veebilehe kaudu. Avatud juurdepääsuga  ajakirjade tausta tuleb võimalusel alati kontrollida, kuna OA publitseerimise põhimõtteid rakendavad ka nn röövkirjastajad

Kontrolli ajakirjade tausta ja publitseerimise võimalusi: 

3. Hübriidajakirjas publitseerimine (Hybride Open Access), ehk avaldada artikkel viivitamatult avatuna litsentslepinguga teadusajakirjas. Tunnustatud kommertskirjastajad  võimaldavad samuti avatud juurdepääsuga publitseerimist, kuid nõuavad autoritelt tasu (APC ligi 3000 eurot). Selle mudeli puhul kulutatakse maksumaksja raha topelt – väljaannetele juurdepääsu tellimiseks ja artiklite avaldamiseks grandi või projekti rahadest. Sõltuvalt litsentslepingu tingimustest võib kirjastaja alandada artiklite OA avaldamistasude määra. Reeglina on lubatud ka käsikirja arhiveerimine repositooriumis (ik Green OA).

 

Jaga seda lehekülge