Avatud teadus Eestis

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 "Teadmistepõhine Eesti" 2. meede punkt 2.11 sätestab: Soodustada avatud juurdepääsu (open access) avaliku rahastuse eest saadud uurimistöö tulemustele ja teadusandmetele. Toetada teadusasutuste ja teadusraamatukogude andmekogude täiendamist ning tagada juurdepääs olulisematele teadusandmebaaside.

2016. a. alguses avaldas Eesti Teadusagentuuri Avatud teaduse ekspertkomisjon oma põhimõtted ja soovitused riikliku poliitika kujundamiseks "Avatud teadus Eestis", kus käsitketakse ka teadusandmeid. Dokumendis sõnastatakse Eesti strateegiline eesmärk 2020:  Teadlaskond tunneb ja aktsepteerib avatud teaduse ja avaandmete põhimõtteid. Avaliku sektori poolse rahastamise toel kogutud teadusandmed on kõigile vabalt kättesaadavad ja taaskasutatavad, kui seda ei piira seadusest tulenevad kitsendused. Teadusandmed hoiustatakse kindlatele standarditele vastavates ja avatud repositooriumites ning need tehakse kättesaadavaks esimesel võimalusel.

Jaga seda lehekülge