Avatud teaduse seminar kutsub teadustööga seotud inimesi kaasa mõtlema

20.03.2017

Videoülekanne

Tartu ülikooli raamatukogu ja DataCite Eesti konsortsium korraldavad 20. aprillil Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvahelise seminari Open Research Data - the FAIRest Data is the Future of Science, kuhu on oodatud kõik teadlased, teadustöötajad, doktorandid ja teised huvilised.

Aprillis toimuv seminar keskendub teadusandmete temaatikale, lähenedes sellele nii tehnilisest, poliitilisest kui ka praktilisest aspektist.

„Digiajastul peaks vabalt kättesaadav teadusinformatsioon olema elementaarne, “ rääkis seminari üks korraldajatest, TÜ raamatukogu arendusdirektor Liisi Lembinen. „See muudab teadustöö kiiremaks, kvaliteetsemaks ja tõhusamaks ning ka tulemuste nähtavus ja kasutatavus  on oluliselt suurem. Tahame oma seminariga vahendada teadusandmete kättesaadavusega seotud kogemusi ja ka võimalike probleemide lahendusi.“

Seminaril antakse ülevaade teadusandmete haldamise praktikatest Eestis ja mujal Euroopas, tutvustatakse mitmeid teadusandmete alaseid uurimusi ja andmekeskusi.  Lisaks antakse praktilisi näpunäiteid teadusandmete haldamiseks Horisont 2020 programmis. Teadlased räägivad oma vajadustest teadusandmete haldamise kontekstis. Seminari peaesineja, professor Carol Tenopir Tennessee ülikoolist tutvustab 2015. aastal läbi viidud uuringut, mis käsitleb teadusandmete kasutamist ja sellega seotud teenuste vajadust ning räägib lähemalt LIBER 2016 teadusandmete teenuste uuringust Euroopa raamatukogudes praegu ja lähitulevikus. Lisaks on külalisesinejad Rootsist ja Leedust.  

Avatud teaduse all mõistame vaba juurdepääsu elektroonilisele teadusinformatsioonile, eelkõige publikatsioonidele ja andmetele, mille loomiseks ja avaldamiseks on kasutatud avalikke vahendeid. 

Seminar on kõigile osalejatele tasuta ning töökeeleks on inglise keel. Registreerimine üritusele on avatud 13. aprillini.

Seminari lisainfo ja registreerimine:  https://sisu.ut.ee/od-seminar/

 

Lisainfo:
Liisi Lembinen
TÜ raamatukogu arendusdirektor
7375 704

Jaga seda lehekülge