Avatud teaduse tugi TÜ-s

Tartu Ülikooli raamatukogu on olnud avatud teaduse ja avatud juurdepääsu eestvedaja Eestis. 

•2009 Esimese Avatud juurdepääsu nädala korraldamine
•2009 OpenAIRE rahvuslik infopunkt
•2012 Esimesed kontaktid TÜ teadlastega teadusandmete säilitamise ja registreerimise asjus
•2014 Tööd alustavad esimesed teadusandmete spetsialistid Eestis
•2014 COAR-i liige
•2015 Teadusandmete repositoorium DataDOI
•2015 TÜ astub DataCite'i liikmeks, luuakse konsortsiom DataCIte Eesti
•2015 Esimene teadusandmete haldamise kursus doktorantidele
•2015 Teadusandmete haldamise alased teenused ja tugi  (andmehaldusplaan, H2020)
•2016 Avatud teaduse poliitika arendamine koostöös ülikooli ja Eesti Teadusagentuuriga
•2016 Lisarahastus repositooriumi DataDOI arendamiseks
•2017 Tööd alustavad andmehaldurid
•2017 Rahvusvahelise seminari  Open Research Data korraldamine
 
Mis on avatud teadus? Kas teadusandmed peaksid olema avalikud? Kuidas toetab raamatukogu teadlasi uurimistulemuste avatud juurdepääsuga avaldamisel? Vastused saad meie vlogist: 
 
 

 

Jaga seda lehekülge