Eesti ülikoolid suurendasid teadusandmete jagamist ja kättesaadavust

02.02.2015

Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, Eesti maaülikool ja Tallinna ülikooli asutasid DataCite Eesti konsortsiumi, mille eesmärk on parandada Eesti teadusandmete kättesaadavust ja lihtsustada teadusandmete rahvusvahelist kasutamist.

Konsortsiumi abil tagatakse liitunud teadusasutuste liikmeskonna poolt loodud kvaliteetsete teadusressursside laialdane leitavus ja kasutatavus.

Tartu ülikool liitus DataCite organisatsiooniga 2014. aastal, saades sellega ainsana Eestis õiguse omistada teadusandmetele unikaalseid DOI-numbreid (Digital Object Identifier). TÜ raamatukogu koostöös TÜ loodusmuuseumiga arendas 2014. aasta lõpuks välja DataCite Estonia platvormi, mis võimaldab DOI-numbrite omistamist mistahes teaduslikele andmekogudele üle Eesti. DOI-ga varustatud teadusandmed on kergesti leitavad ja lingitavad teiste andmetega, mis moodustavad omakorda suuri andmete võrgustikke.

„Võimaldades uurimisasutustel oma andmestikele DOIsid lisada aitab DataCite Estonia konsortsium kaasa Eesti teadusandmestiku rahvusvahelisele kasutajaskonnale nähtavaks ja kättesaadavaks tegemisele,“ sõnas Tartu ülikooli teadusprorektor Marco Kirm.

Konsortsiumiga võib liituda iga asutus või isik, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi nõukogu. Liikmetel on õigus kasutada kõiki konsortsiumi pakutavaid liidestamisega ja andmekeskuste administreerimisega seotuid teenuseid, sh DOI registreerimine, teadusandmete metaandmete säilitamine, metaandmete otsingumootori kasutamine jms.

DataCite on ülemaailmne mittetulundusühing ning raamatukogude, andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, mille tegevuse eesmärk on suurendada uurimistulemuste avaldamisel teadusandmete tsiteeritavust ja selle tegevuse seaduslikkuse tunnustamist.

DataCite initsiatiiviga on liitunud enam kui 30 teadusasutust üle maailma ning tänaseks on platvormile registreeritud üle 3 mln teadusandme.

Lisainfo: Marco Kirm, TÜ teadusprorektor, 737 5611, 5342 7170, e-post: marco.kirm@ut.ee.

 

Info edastas:
Kersti Kuusemäe
TÜ raamatukogu sekretär
tel 737 5703
e-post: kersti.kuusemae@ut.ee

Jaga seda lehekülge