Karl Ernst von Baer

Näituse materjalid

Oluline osa Karl Ernst von Baeri isiklikust raamatukogust ja ta käsikirjapärandist kuulub Tartu Ülikoolile. Ülikooli raamatukogu ostis Baerilt aastatel 1869-1872 peamiselt Rossicat ja loodusteaduslikke raamatuid. Aastatel 1870-1877 ostis TÜ K. E. v. Baerilt ja tema pärijailt embrüoloogilise kirjanduse kogu, mida säilitati histoloogia õppetoolis. 1962. a. anti ülikooli raamatukogule üle Baeri käsikirjad ning 1999. a. säilinud osa Baeri embrüoloogilise kirjanduse kogust. Nimetatud kogu säilitatakse raamatukogus K. E. v. Baeri memoriaalkoguna ning see on kirjeldatud elektronkataloogis.

Käesolev näitus tutvustab K. E. v. Baeri teoseid, mis leiduvad TÜ Raamatukogu fondides. Näitus on pühendatud Karl Ernst von Baeri 210. sünniaastapäevale.

A major part of the private library of Karl Ernst von Baer and his hand-written heritage belong to the University of Tartu. In the years 1869-1872, the university library bought mainly Rossica and natural scientific books. In the years 1870-1877, Tartu University bought from K. E. v. Baer and his descendants a collection of embryological literature, that was later preserved in the Faculty of Histology. In 1962, Baer's manuscripts and in 1999, the remaining part of Baer's embryological literature was given to the Library of Tartu University. The mentioned collection is preserved as a memorial collection of K. E. v. Baer and it is available in an electronic file.

The exhibition gives a survey of the works of K. E. v. Baer, that are available in the Library of the University of Tartu. The exposition is dedicated to the 210th birth anniversary of Karl Ernst von Baer.

Vitriin 1
Vitriin 2
Vitriin 3
Vitriin 4
Vitriin 5
Vitriin 6
Vitriin 7
Vitriin 8