JOHANN KARL SIMON MORGENSTERN (1770–1852)
Sündis Magdeburgis arsti perekonnas. Õppis aastast 1788 Halle ülikoolis filosoofiat, kaitses 1794 doktoriväitekirja ja sai eradotsendiks, aastast 1797 erakorraline professor. 1798–1802 oli professor Danzigi Athenaeum'is; 1802–36 Tartu ülikooli kõnekunsti, klassikalise filoloogia, esteetika ning kirjandus- ja kunstiajaloo professor, aastani 1839 ühtlasi ülikooli raamatukogu direktor. Asutas 1803 ülikooli kunstimuuseumi ja juhatas seda aastani 1837. Osales Tartu ülikooli põhikirja koostamises ja ülkooli tegevuse juhtimises. 1826 valiti Peterburi Teaduste Akadeemia auliikmeks.

Morgensternil on suuri teeneid kunsti propageerijana Eestis. Tema kirjutatud on siinne varaseim kunstialane broðüür Über einige Gemälde (Dorpat, 1805). Andis välja artiklikogumikku Dörptsche Beyträge für Freunde der Philosophie, Litteratur und Kunst I–III (Dorpat, Leipzig, 1813–21), avaldanud kirjandus- ja kunstiküsimusi käsitlevaid aktusekõnesid ning kunstikirjutisi saksa ja baltisaksa ajakirjanduses. Rikkalikku kunstiteavet sisaldab Morgensterni reisiraamat Reise in Italien im J. 1809 I–III (Dorpat, Leipzig, 1811–13). Koostas 1815 esteetikakursuse õppekava. Morgensterni kunstikirjutiste temaatika ulatub antiikkunstist kaasaegse Lääne-Euroopa ja baltisaksa kunstini. Erilist huvi tundis ta Raffaeli loomingu (Über Raffael Sanzio's Verklärung, Dorpat, Leipzig, 1822) ja kaasaegse kunsti vastu; kirjutistes põimuvad klassitsislikud ja romantilised arusaamad. Oma rikkaliku käsikirjapärandi ning raamatu- ja kunstikogu kinkis Tartu ülikoolile. Joonistajana oli asjaarmastaja, visandas maastikuetüüde, portreid, kopeeris 16. sajandi meistrite teoseid.

Vt e-kataloogi ESTER