ALEXANDER JULIUS KLÜNDER (1802–1874)
Johann Philipp Gustav Ewers
1827

Lito. 16,5 × 14,8 cm. ÜR 924.
All keskel: Dr. Johan Philipp Ewers. / n. d. Natur u auf Stein gez. v. Julius Klünder / [pliiatsiga] Rector der Univers. Dorpat.


Johann Philipp Gustav Ewers (1779–1830) õppis Göttingeni ülikoolis usuteadust, kuid huvitus rohkem ajaloost ja statistikast. 1803 tuli Väimelasse maanõunik O. M. von Richteri laste koduõpetajaks. 1808–09 viibis Moskvas, kus uuris Venemaa ajaloo allikaid ja tutvus N. Karamziniga. 1810–30 oli TÜ professor ning valiti 13 ametiaega järjest rektoriks (1818–30). Ewersil kujunes hea vahekord kuraator vürst K. von Lieveniga, tänu kellele saadud eelarvevälised summad võimaldasid ülikooli oluliselt arendada. Ajaloolasena analüüsis Ewers kriitiliselt Vene riigi tekke normanniteooriat ja rajas oma uurimustega vene ajalookirjutuses ajaloolis-juriidilise koolkonna.

Saksa õpetlane, kuid mitte ebapraktiline raamatukoi, vaid terane ja äärmiselt osav nii elus kui töös; vähenõudlik, kuid ometi silmatorkavalt hea suhtleja, kes valitses seltskonda ja vestlust nagu ka debatte punase laua ümber. Kärme taipama, kiire otsustama — teoinimene, sündinud administraator, niisama ettevaatlik kui ettenägelik. Kunagi polnud ta äkiline ega kaotanud kannatust ning väljus seetõttu alati lahingust võitjana — ja milliste ning kui paljude võitudega ehitud meie ülikooli auks ja heaks! Kõige targem pea, keelemeister kõnes ja kirjas jne.

Fr. Busch, Der Fürst Karl Lieven und die Kaiserliche Universität Dorpat unter seiner Oberleitung. Dorpat, Leipzig, 1846, S. 25. Tõlge: L. Leppik, Rektor Ewers : monograafia. Tartu, 2001, lk 27.