Erialainfootsingu e-kursused Moodle's

Sügissemester
OIAO.06.050 Infopädevuse alused – üleülikooliline vabaaine. Soovitatav eriti bakalaureuse- ja magistritöö kirjutajatele. Tuutorid on erialareferendid ja teadusandmete spetsialistid. (Vilve Seiler)
KKSB.05.049  – veebipõhine kursus Infootsingu alused rehabilitatsiooni valdkonnas. (Signe Bachmann)
KKSB.02.011 – e-kursus Infootsingu alused liikumis- ja sporditeaduste valdkonnas. (Signe Bachmann)
OIAO.07.075 – Rahvusvahelise õiguse põhikursuse raames seminarid ja 3 nädalat e-õpet.

Kevadsemester
OIAO.06.051 Sissejuhatus erialainfootsingusse – üleülikooliline valikaine doktorantidele. Tuutorid on erialareferendid ja teadusandmete spetsialistid. (Vilve Seiler)
OIAO.06.027 Teadustöö alused ja sissejuhatus õiguslikku analüüsi ja argumentatsiooni – 4-nädalane veebipõhine õigusinfoallikate kursus. 

Jaga seda lehekülge