Folgiklubi esitleb: külla tuleb uskumuste ja kohalugude koguja Jüri Metssalu

28.09.2021

Neljapäeval, 20. septembril kutsub Tartu Folgiklubi kuulama uskumuste ja kohalugude jutustajat Jüri Metssalut. Kohtumine algab kell 19 TÜ raamatukogu fonoteegis.

Jüri Metssalu on paarikümne aasta jooksul salvestanud intervjuusid mitmel pool Eestis, kokku ca 400 inimesega, keskendudes ennekõike kohapärimusele, aga ka rahvausule, elulugudele, suulisele ajaloole laiemalt. Ta on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kohapärimuse töörühma projektijuht ja MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus asutaja.
 
Metssalu on kirjutanud artikleid rahvausuteadetest kroonikates, muististest ja pärimuspaikadest, ajalookirjutuse mõjust kohapärimusele ja pühadest allikatest. Ta on uurinud ja kaardistanud Eesti looduslikke pühapaiku, olles ühtlasi ka Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade eksperdikomisjoni liige. Ta on õpetanud kohapärimuse ainet Viljandi Kultuuriakadeemias ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis.
 
Lisateave:
Ants Johanson
Tartu Folgiklubi
 
 
 
 

Jaga seda lehekülge