Friedrich Puksoo auhinna vääriliseks tunnistati Mare Rand

23.01.2017

Friedrich Puksoo 2017. aasta auhind anti Tartu ülikooli raamatukogu teenekale töötajale Mare Rannale monograafia „Ajaloolise kultuurivara jälgedel: Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu ülikooli raamatukogus“ (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2015) eest.

Tänavusele Friedrich Puksoo auhinnale esitati kuus publikatsiooni aastatest 2015–2016. Auhinna võitnud Mare Ranna koostatud  ja rikkalikult illustreeritud raamat (kujundaja Eve Valper) annab haarava ülevaate Tartu ülikooli raamatukogus olevast 16. sajandi Šveitsi universaalõpetlase Konrad Gessneri (1516–1565) taimejoonistuste kogu kujunemisest ja saatusest.

Lisaks võitjale pälvisid tunnustuse veel kolm tööd. Nende hulgas oli Immanuel Volkonski „Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses“, kus autor kirjeldab bibliofiilse trükise levikut ja raamatuantikvariaatide tegevust Tartus, rõhuasetusega 1960.–1980. aastatel. See oli autori lõputöö Tartu ülikoolis ja tegemist on seni suhteliselt tagasihoidlikult uuritud valdkonnaga meie raamatukultuuris.

Teisena äramärkimist leidnud Olga Einasto töö „Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model“ (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016) (Dessertationes mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis; 28) käsitles kaasaegse ülikooliraamatukogu e-teenuse kvaliteedi kontseptuaalset mudelit. Autor analüüsis kasutaja osaluse mõju e-teenuse protsessile ja tulemusele. Töötav kasutaja, kes eduka e-teenuse saamiseks rakendab oma kognitiivset ja emotsionaalset potentsiaali, on uus fenomen ülikooliraamatukogudes. Ülikooliraamatukogud on edukalt teostanud info- ja digipöörde, kuid kommunikatiivne pööre on veel kujunemas.

Kolmandana tunnustati Tullio Ilometsa koostatud William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsiooni Tartu ülikooli raamatukogus (The Collection of Photographs and Photogravures by William Henry Fox Talbot in the University of Tartu Library. Tallinn: Aasta Raamat OÜ, 2016). Raamat tutvustab rahvusvaheliseltki huvipakkuvat fotokollektsiooni TÜ raamatukogus ning annab selle taustal ülevaate fotograafia ajaloost ning W. H. F. Talboti pärandi uurimisest meil ja mujal.

Tartu ülikooli raamatukogu kauaaegse direktori, maineka raamatuteadlase Friedrich Puksoo (1890–1969, TÜR direktor 1919–1944) auhind asutati 1990. aastal. Fr. Puksoo auhinda antakse välja üle aasta. Sellega tunnustavad Eesti raamatukoguhoidjate ühing ning Tartu ülikooli raamatukogu parima raamatuloo, raamatukogunduse või bibliograafia-alase töö autorit(-eid).

Auhind antakse Mare Rannale üle Eesti raamatukoguhoidjate ühingu aastakoosolekul 28. veebruaril 2017 Tallinnas.

 

Lisainfo:

Malle Ermel
auhinnakomisjoni sekretär
TÜ raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja
Tel 55 522 452

 

 

Jaga seda lehekülge