Horisont ja OpenAIRE

 

Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027, mille kohta leiab rohkem infot Euroopa Komisjoni ja Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. 

UUS! Euroopa Horisont avatud teaduse infoleht

Horisont 2020 raamprogrammis rakendati pilootprojekt avatud juurdepääsuks teadusandmetele (Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020).

Alates 2017. aastast on teadusprojektide andmed vaikimisi avatud, kuid põhjendatud juhtudel (isikuandmed, ärisaladus, intellektuaalomandi õigus, julgeolekurisk) on jäetud võimalus andmeid mitte avada. 

Osalevatel projektidel on kohustus esitada andmehaldusplaan, kus näidatakse, millised andmed on avaandmed. Juuresolev dokument annab juhtnööre andmete haldamiseks Horisont 2020 raames ning on mõeldud taotlejatele ja uurimistoetuse saanutele. Need juhendid selgitavad, kuidas vastutada teadusandmete kvaliteedi, jagamise ja turvalisuse eest.

Kuna andmehaldusplaan on dokument, mis näitab, kuidas uurimisandmeid hallatakse kogu projekti jooksul ning pärast selle lõppemist, on see väga oluline kõikide projektide juures, mis osalevad Horisont 2020 avatud teadusandmete pilootprogrammis, või üldisemalt, iga uurimisprojekti puhul.

Horisont 2020 andmehalduse juhend Ver. 3.0 (26. juuni 2016) 

Horisont 2020 andmehalduse juhend Ver. 2.1 (15. veebr 2016)

Horisont 2020 andmehalduse juhend Ver. 2.0 (30. okt 2015)

Horisont 2020 nõuetele vastav andmehaldusplaani vorm ja koostamise juhend.

Vaata slaide: Emilie Hermans (UGent) Open research Data in Horizon 2020.

OpenAIRE  on peamine kanal ja vahend „H2020“ teaduspublikatsioonidest ja -andmetest teavitamiseks. OpenAIRE portaali kaudu on tänaseks võimalik leida rohkem kui 1000 repositooriumi ja avatud juurdepääsuga ajakirja, lisaks üle 30 miljoni avatud juurdepääsuga publikatsiooni ja üle miljoni andmehulga, materjale 50 000 organisatsioonist ja peaaegu kolmest miljonist projektist. 

ΖENODO on OpenAIRE ja CERNi pakutav avatud ja usaldusväärne repositoorium, mis võimaldab kõikide valdkondade teadlastel tasuta jagada ja säilitada oma teadustöö tulemusi sõltumata nende mahust ja formaadist. 

Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt ja OpenAIRE kasutajatugi  (ik National Open Access Desks, NOAD) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu ja OpenAIRE portaaliga liidestatud repositoorium on TÜ digitaalarhiiv DSpace-is ja andmerepositoorium DataDOI. Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad EL poliitikaid, avatud juurdepääsu või teaduse avaandmeid, olgu need küsimused kas aruandlust puudutavad või tehnilist laadi, siis palun võtke meiega ühendust: openaire-est@ut.ee

Lisainfo saamiseks lugege eesti keelde tõlgitud OpenAIRE teabelehti:

OpenAIRE Open Science Observatory

OpenAIRE Gateway COVID-19 

„ZENODO – OpenAIRE ja CERNi pakutav avatud, tasuta repositoorium“

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“

Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“

Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“

"Plaan S - Kuidas kiirendada teaduspublikatsioonidele täieliku ja kohese avatud juurdepääsu võimaldamist?"

Ettekanne "OpenAIRE, avatud juurdepääs ja avatud teadus", Liisi Lembinen (14.05.2018)

 

Jaga seda lehekülge