Ilmus biograafiline teatmeteos baltlaste õpirändest

28.03.2018

Äsja jõudis Tartu Ülikooli raamatukogusse biograafiline teatmeteos baltlaste õpirände kohta 16.-18. sajandil „Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an Europäischen Universitäten 1561-1800“.

Teatmeteose koostas Tartu Ülikooli raamatukogu kauaaegne teadur, rahvusvaheliselt tunnustatud teadusloolane Arvo Tering. Peaaegu kolmkümmend aastat kestnud uurimuse tulemusena töötas Tering läbi tuhandeid lehekülgi Eesti, Läti, Saksamaa, Rootsi, Taani, Poola arhiivides ja raamatukogudes. Nii valmis mahukas, 940-leheküljeline leksikon, mis sisaldab andmeid ligi 6000 Eesti-, Liivi- ja Kuramaalt pärit ja Euroopa ülikoolides 1561-1800. aastatel õppinud isiku kohta. Teos annab infot nende inimeste eludaatumite, ülikooli ja eriala, samuti õpingute aja kohta. Lisaks on ära toodud allikad, kust andmed pärinevad.

Teatmeteose toimetaja vastutusrikka  töö teostas Dr. Jürgen Beyer. Raamat ilmus Balti Ajaloo Komisjoni (Baltische Historische  Kommission, Göttingen)  publikatsioonisarjas „Quellen und Studien zur baltischen Geschichte“  (kd 28; Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2018, 940 lk) Deutsche Forschungsgemeinschafti ja Paul Kaegbeini Fondi toetusel

Leksikon on jätkuks A. Teringu 2008. a ilmunud monograafiale „Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798“ (Tartu: Eesti Ajalooarhiiv), mille eest ta pälvis Eesti ajalookirjanduse aastapreemia ning 2009. a Eesti riigi teaduspreemia humanitaarteadustes. 

 

Lisainfo:
Malle Ermel
Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja
737 5744

 

 

Jaga seda lehekülge