Individuaaltööruumide kasutamise kord

 1. Individuaaltööruumi on võimalik üürida individuaalseks õppe- või teadustööks ühest tunnist kuni ühe semestrini.
 2. Ruumi ühekordseks kasutamiseks pöörduda lugemissaalide teeninduspunkti, pikaajaliseks kasutamiseks kirjutada avaldus teenindusosakonna juhatajale, märkides kasutamise otstarbe ja soovitud ajavahemiku.
 3. Vabade individuaaltööruumide puudumisel rahuldatakse taotlused esitamise järjekorras, eelisjärjekorras rahuldatakse Tartu Ülikooli liikmete avaldused.
 4. Individuaaltööruumide kasutamine on tasuline, hinnakiri asub kõigis raamatukogu teeninduspunktides ja kodulehel. Tasumine toimub raamatukogu infopunktis.
 5. Individuaaltööruumi ühekordsel kasutamisel esitada maksekviitung lugemissaali töötajale, pikemaajalisel kasutamisel tasuda kuumaks iga kuu 5. kuupäevaks. Maksmata jätmise korral on raamatukogul õigus anda ruum järgmisele soovijale.
 6. Individuaaltööruumide võtmed asuvad lugemissaalide teeninduspunktis 3. korrusel. Võtme saamise ja tagastamise registreerib kasutaja vastavas kaustikus. Võtme kaasa võtmine raamatukogust lahkumisel on keelatud.
 7. Individuaaltööruumis võib hoida raamatukogu teavikuid, teadus- ja õppetööks vajalikke isiklikke materjale ja kasutada isiklikku arvutit. Juhtmeid Interneti kasutamiseks saab laenutada lugemissaalide teeninduspunktist.
 8. Lugemissaali avariiulilt võetud teavikute kasutamine individuaaltööruumis tuleb vormistada lugemissaalide teeninduspunktis või laenutusautomaadiga. Teatmeteosed, ajakirjad jm kohalkasutatavad (punase tähisega) avakogu teavikud tuleb raamatukogust lahkudes tagastada lugemissaali.
 9. Individuaaltööruumi võib tellida hoidlast mitte üle 50 kohalkasutatava teaviku.
 10. Individuaaltööruumis olevaid hoidlast tellitud kohalkasutatavaid teavikuid on lugemissaali töötajal õigus laenutada kasutajaga kooskõlastamata ajutiselt teistele lugejatele lugemissaalis kasutamiseks.
 11. Iga semestri lõpus tuleb pikendada hoidlast individuaaltööruumi tellitud trükiste laenutähtaega lugemissaalide teeninduspunktis.
 12. Individuaaltööruumides on söömine ja suitsetamine keelatud.
 13. Raamatukogu ei vastuta individuaaltööruumidesse jäetud isiklike arvutite jt asjade eest.
 14. Tekkinud probleemid lahendab teenindusosakonna juhataja (ruum 317, tel 737 5774, Olga.Einasto@ut.ee ).

TÜ raamatukogu direktor
Martin Hallik
01.01.2007

Jaga seda lehekülge