Infootsingu ja viidete haldamise seminarid

Koolituste ajad on täpsustamisel.

Infootsing otsinguportaalis EBSCO Discovery

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, kes otsivad teadusartikleid jm allikaid oma seminari-, bakalaureuse-, magistri-, doktoritöö jne kirjutamiseks.
Sisu: Infootsingu põhimõtted andmebaasides. Otsinguportaali EBSCO Discovery tutvustus ja otsinguvõimalused. Otsingutulemuste piiramine, salvestamine ja eksportimine viidete haldamise süsteemidesse. Otsingute salvestamine, teavitusteenuse tellimine. Täistekstidele juurdepääs.
Koolituse vorm: Lühiloengud ja otsingute demonstratsioonid vahelduvad osalejate iseseisvate infootsingutega omal teemal raamatukogu erialareferentide juhendamisel.
Koolituse kestus: 45–60 min
Toimumisaeg:
Koht: 
Osavõtjate piirarv: 20. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6.
Täiendav info: Vilve Seiler, tel 7375 729
 

Viidete haldamine ja bibliograafia vormistamine viidete halduri Zotero abil

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, kes soovivad saada teadmisi ja kogemusi viidete haldamisest viidete halduritega ning nende abil kiireks ja mugavaks viidete lisamiseks dokumenti ja bibliograafia vormistamiseks.
Sisu: Zotero installeerimine. Kirjete kogumine Zoterosse. Töö kirjetega Zoteros: kaustade tegemine, kirjete sorteerimine, parandamine, täiendamine. Viidete lisamine dokumenti ja bibliograafia koostamine. 
Koolituse vorm: Koolitusel vahelduvad koolitaja demonstratsioonid osalejate iseseisva tööga koolitajate juhendamisel.
Koolituse kestus: 45–60 min
Toimumisaeg:
Koht: 
Osavõtjate piirarv: 20. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6.
Täiendav info: Vilve Seiler, tel 7375 729
 

Viitamisandmebaasid Web of Science ja Scopus

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, eelkõige magistrandid ja doktorandid.
Sisu: Andmebaaside tutvustus. Ajakirjade valik. Otsinguvõimalused. Otsingutulemuste sorteerimine ja eksportimine viidete haldamise süsteemidesse. Viitamisinfo otsing. Teadustöö kvaliteedi hindamise bibliomeetrilised näitajad. Ajakirjade mõjufaktor.
Koolituse vorm: Koolitusel vahelduvad koolitaja demonstratsioonid osalejate iseseisva tööga erialareferentide juhendamisel.
Koolituse kestus: 45–60 min
Toimumisaeg: 
Koht:
Osavõtjate piirarv: 20. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6.
Täiendav info: vilve.seiler@ut.ee, tel 7375 729
 

Teadusinfo otsing internetis

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, kes soovivad saada teadmisi ja praktilisi kogemusi teadusinfo leidmiseks internetist ja selle hindamiseks.
Sisu: Teadusinfo otsinguvõimalused internetis. Avatud juurdepääsuga ajakirjad ja artiklid. Teadusinfo otsivahendid Google Scholar, BASE jt. Info hindamine.
Koolituse vorm: Koolitusel vahelduvad lühiloengud osalejate iseseisvate infootsingutega omal teemal. 
Koolituse kestus: 45-60 min
Koht: 
Osavõtjate piirarv: 20. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6.
Täiendav info: Vilve Seiler, tel 7375 729
 

Infootsing e-kataloogis ESTER ja Eesti artiklite andmebaasides

Sihtgrupp: kõikide erialade üliõpilased, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja saada kogemusi teemakohaste raamatute, ajakirjade, üliõpilastööde ning Eesti artiklite leidmiseks.
Sisu: Otsing e-kataloogis ESTER. Teemaotsing märksõna järgi. Eesti märksõnastik. Sõna- ja liitotsing. Otsingutulemuste täpsustamine. Otsingute salvestamine ja teavituste tellimine. Eesti artiklite otsing andmebaasis ISE. Ülevaade muudest Eesti andmebaasidest vastavalt osalejate soovile ja huvile.
Koolituse vorm: Lühiloengud ja otsingute demonstratsioonid vahelduvad osalejate iseseisvate infootsingutega omal teemal koolitajate juhendamisel.
Koolituse kestus: 45–60 min
Toimumisaeg:
Koht:
Osavõtjate piirarv: 20. Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 6.
Täiendav info: Vilve Seiler, tel 7375 729

Jaga seda lehekülge