Kirjad Juri Lotmani ja Zara Mintsi õpilastelt

Письма от учеников Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц

 • Амелин Григорий Григорьевич, ед. хр. 49 
 • Анвельт (ур. Маяк) Роза, ед. хр. 51, 52 
 • Артемьева Раиса, ед. хр. 71 
 • Байбурин Альберт Кашфуллович, ед. хр. 90 
 • Баранова Таисия Ивановна, ед. хр. 100 
 • Безродный Михаил Владимирович, ед. хр. 118 
 • Белобровцев Виталий Иванович, ед. хр. 127 
 • Белобровцева (ур. Газер) Ирина Захарьевна, ед. хр. 127 
 • Белоусов Александр Федорович, ед. хр. 130 
 • Билинкис Михаил Яковлевич, ед. хр. 154 
 • Вахтер-Нымм Урве, ед. хр. 248 
 • Вериласкья А. Г., выпускница Тартуского учительского института, ед. хр. 263 
 • Воронова Елена Витальевна, ед. хр. 290 
 • Герасимов Михаил, ед. хр. 320 
 • Гершкович Леэни Алексеевна, ед. хр. 326 
 • Гехтман Владислава Исааковна, ед. хр. 331 
 • Горбачева Наталья, ед. хр. 367 
 • Григорьев Роман, ед. хр. 394 
 • Григорьева Елена, ед. хр. 394 
 • Гурьянова Мария, ед. хр. 417 
 • Диомидова (ур. Васильева) Галина Георгиевна, ед. хр. 446 
 • Душечкина Елена Владимировна, ед. хр. 471 
 • Ерофеева Нина, ед. хр. 489 
 • Журьяри Игорь, ед. хр. 510 
 • Зайонц Людмила Олеговна, ед. хр. 515 
 • Йыесте Марье, ед. хр. 584 
 • Каур Юлле, ед. хр. 618 
 • Киселева Любовь Николаевна, ед. хр. 629 
 • Кончакова О., выпускница Тартуского учительского института, ед. хр. 667 
 • Коор Миральда, ед. хр. 668 
 • Корсунская Алла, ед. хр. 674 
 • Крамаренко Михаил Григорьевич, ед. хр. 683 
 • Кумпан Ксения Андреевна, ед. хр. 725 
 • Курсите Яна, ед. хр. 729 
 • Левин Марк, ед. хр. 765 
 • Левина Мария Соломоновна, ед. хр. 771 
 • Лейбов Роман Григорьевич, ед. хр. 778 
 • Леэметс Хелле, ед. хр.  788 
 • Лиллеметс Айно, ед. хр.791 
 • Лисовенко Анатолий Иванович, ед. хр. 797 
 • Мальц Анн, ед. хр. 864 
 • Марди Майа, ед. хр. 875 
 • Маричева Валентина, ед. хр. 879 
 • Мартинсон (ур. Путря) Мария Семеновна, ед. хр. 887 
 • Мери Леннарт, ед. хр. 920 
 • Мирецкая Елена В. , ед. хр. 935 
 • Муллин Вадим Неязович, ед. хр. 967 
 • Муллина Татьяна Алексеевна, ед. хр. 967 
 • Нежина Н., ед. хр. 995 
 • Нукке Норма, ед. хр. 1020 
 • Охотин Никита Геннадиевич, ед. хр. 1047 
 • Пальман Светлана Матвеевна, ед. хр. 1066 
 • Паперно Ирина А., ед. хр. 311 
 • Паперный Владимир Матвеевич, ед. хр. 1076 
 • Перелыгин Виктор А., ед. хр. 1092 
 • Петина Лариса Ильинична, ед. хр. 1102 
 • Помятихин Юрий, ед. хр. 1148 
 • Пэнь Валентина, ед. хр. 1178, 1179 
 • Ракеева Елена, ед. хр. 1191 
 • Рейнгардт Дюк, ед. хр. 1205 
 • Рейфман (ур. Душечкина) Ирина Владимировна, ед. хр. 1207 
 • Рогинский Арсений Борисович, ед. хр. 1221 
 • Рязанская Анна, ед. хр. 1250 
 • Саволайнен (ур. Сидоренко) Айра, ед. хр. 1254 
 • Сегаль Елена, ед. хр. 1284 
 • Семененко Светлан Андреевич, ед. хр. 1290 
 • Серка Хельма, ед. хр. 1308 
 • Серман Евгения Викторовна, ед. хр. 1310 
 • Сидяков Юрий Львович, ед. хр. 1317 
 • Скопинская (ур. Томсон) Эви, ед. хр. 1327 
 • Собко Эльвира, ед. хр. 1348 
 • Суперфин Габриэль Гаврилович, ед. хр. 1401 
 • Тороп Пеэтер, ед. хр. 1444 
 • Тропп Лембит, ед. хр. 1451 
 • Упик Т., ед. хр. 1465 
 • Флоренская Эльза, ед. хр. 1505 
 • Хоничева З.Ф., ед. хр. 1552 
 • Чернов Игорь Аполлониевич, ед. хр. 1583 
 • Чернова Агнесса Филипповна, ед. хр. 1584 
 • Чертков Леонид Натанович, ед. хр.1 588 
 • Четверкина Нина, ед. хр.1 589 
 • Чирпак Эльвира, ед. хр. 1592 
 • Чирпак Эмиль, ед. хр. 1592 
 • Шкловская Маргарита, ед. хр. 1632 
 • Юлова Антонина Павловна, ед. хр. 1689 
   

Jaga seda lehekülge