HERMANN EDUARD HARTMANN (1817–1881)
Tartu linna tudengid
K. J. Petersoni järgi. 1859.

Puugravüürid. 5,1–7,7 × 2,6–5,2 cm. R B-439.
Illustratsioonid ajalehes: "Tallorahwa postimees", 1859, nr 32.


Hartmanni puugravüürid valmisid Kristian Jaak Petersoni Tartu tudengeid kujutavate joonistuste järgi tema päevaraamatus "Kristian Jaak Peterson, ehk se, mis ta mötles, ja teggi...". Hartmann on Petersoni tudengifiguurid paigutanud Tartu tuntud paikade taustale nagu tähetorn, ülikooli peahoone, Jaani kirik jm. Kurioosumina kasutas "Tallorahwa postimees" Hartmanni gravüüre teate juures Tirooli tudengite Itaalia sõtta minekust, lisades igale pildile sellekohase kommentaari:

Nr. 5. mötleb: Waat nüüd on minno jallad ka sure Italia Mailandi linna sanud. Oh neid uhked ehhitamissed, mis siin on! - Nüüd tulgo, kas terwe rüggiment Prantslast, ma pistan kaks sörme suhho, willistan kord, kissun moök tuppest wälja, pörrotan jallakannustega kord wasto kiwwi ulitsat. - Josewad nago jännesed metsa, ni pea kui loukoer omma möirajat heält töstab.