Tartu ülikooli raamatukogu Toomel

Dublin Core

Autor

Edmund Russow, Raivo Velsker, H. Paves jt

Pealkiri

Tartu ülikooli raamatukogu Toomel

Aeg

1806–1982

Kirjeldus

1806. aastal sai raamatukogu koduks ülikooli arhitekti Johan Wilhelm Krause (1757–1828) kavandi järgi ümber ehitatud kunagise toomkiriku kooriosa. Juba sajandi keskpaigast hakkas kimbutama aastatega süvenev ruumikitsikus, lisaks tuleoht (kogu hoone sisemus oli puidust). Sajandi lõpukümnenditeks oli selge, et raamatukogu vajab uut hoonet. 1909. aastaks oli olemas projekt, eraldatud krunt ning vajalik raha, kuid ehitusplaanidele tõmbas kriipsu Esimene maailmasõda.
1920. aastate algul tehtud hädapärased renoveerimistööd (keskkütte sisseseadmine, täiendavad valguspunktid, kuivkäimlate asendamine vesiklosettidega, laudpõrandate värvimine) tõid majja kaasaja hõngu. 1927.–1929. ning 1962.–1964. a tehtud ümberehituste tulemusena sai raamatukogu juurde hoidlapinda, lugemissaalid ning tööruumid personalile. Kogud, lugejate ja töötajate arv kasvasid aga kiiresti, ning ruumipuudus muutus krooniliseks. Idapoolse vanema osa ülekoormatuse tõttu ähvardas hoone kokku variseda. 1964., 1967. ja 1974. aastal suleti raamatukogu avariiohu vältimiseks mitmeks kuuks. Osa kogusid ja töötajaid paigutati raamatukogu vajadusteks kohandatud ühiselamutesse Vanemuise t 33 ja Tiigi t 78.

Detsembris 1980. andsid ehitajad uue raamatukoguhoone W. Struve t 1 ülikoolile üle ning võis hakata tööruume ja hoidlaid sisustama. 24. juunil 1981 alustati pidulikult raamatuvara ületoomist. 25. novembril 1981 anti majavõtmed üle TÜ Ajaloo muuseumile, vana ja väärika hoone jaoks algas uus ajajärk teaduse teenimisel.

Toomkiriku varemed koos raamatukoguga on üks Tartu sümboleid ja piltidel enimjäädvustatud hooneid.

Liik

fotod

Kollektsiooni ühikud

Raamatukogu ja toomkirik ajapeeglis I
Kunagise Tartu toomkiriku suursugused varemed koos kooriosasse ehitatud ülikooli raamatukoguga on üks Tartu maamärke ning enim piltidel jäädvustatud hooneid.

Piltidel ülevalt alla:
1.-3. Toomkirik ja raamatukogu Tartu ülikooli botaanikaprofessori…

Raamatukogu ja toomkirik ajapeeglis III
Piltidel ülevalt alla:
1. 1950. aastatel. Foto: H. Paves
2. 1969. aastal. Foto: R. Velsker
3. 1958. aastal. Tundmatu fotograaf

Raamatukogu ja toomkirik ajapeeglis IV
Vaade raamatukogule 1969. a

Pilte Toome ajast 1960-1970ndatel
Piltidel ülevalt alla:
1. Komplekteerimisosakonna tööruum. Vasakul välisvahetuse sektori juhataja Leida Alver
2., 3. Kahekorruseline hoidla, mis saadi hoone vanema osa 1. korruse ümber ehitamisega 1962-1964
4. Vanema kirjanduse ehk Morgensterni…
Vaata kõiki 5 ühikut