Mine peamise sisu juurde

Pilte ehituselt 1974-1980

W. Struve 1 makett. Parempoolsel küljel on näha Akadeemia tänava poolne sissekäik

Tulevase hoone makett

 

1963. aastal eraldati krunt raamatukogu ehituse jaoks. Hoone projekteerimine jäi aastaisse 1966-1972, lõppjärgus valmisid ka illustreerivad eskiisid ja makett.

TÜ raamatukogu ehitusplatsi puhastamine hoonetest 1975. aasta sügisel. Maja Tiigi ja Struve nurgal.

W. Struve ja Tiigi tänava nurk 1975

 

1974. aastal algas  ehitusplatsi ettevalmistamine.

27. septembril 1976 leidis aset pidulik nurgakivi panek. Selleks ajaks oli hoone karkass juba püsti.

1977. a. suvel, kui tähistati raamatukogu 175. aastapäeva, korraldati külalistele tutvumiskäike ehitusele.

25. detsember 1980 - ehitajad annavad raamatukoguhoone üle

25. detsembril 1980 võttis riiklik komisjon ehitajatelt töö vastu hindega “väga hea”.

Arhitektid Kalju Valdre ja Mart Kalling, projekti peainsener, ehitajad ja raamatukogu direktor Laine Peep pälvisid selle eest NSVL Ministrite Nõukogu preemia. Uusfunktsionalistlikus stiilis hoone äratas tähelepanu terves Nõukogude Liidus ja ka raja taga.

Pilte ehituselt 1974-1980