Mine peamise sisu juurde

W. Struve 1 kroonika

W. Struve 1 kroonika

TÜ raamatukogu maja valmimine ajajoonel 1963-1982

 
1963 — Tartu Linna TSN Täitevkomitee korraldusega eraldati raamatukogu jaoks  krunt Tähe (Riia t ja W. Struve t vahel)–Tiigi–Vanemuise tänavate vahel, kus paiknesid välisraadiojaamade segajad

1964 — raamatukogu tellimusel koostas NSVL Riikliku Ehituskomitee ja  Tsiviilehituse ja Arhitektuuri Komitee Õppehoonete Teadusliku Uurimise ja Eksperimentaalse Projekteerimise Keskinstituudi  dots arhitektuurikandidaat Fjodor Pastšenko kavandatava hoone ruumiprogrammi esimese variandi

1965 — ENSV MN Riiklik Kõrgema ja Keskerihariduse komitee lülitas raamatukogu hoone ehitamise rahvamajanduse arendamise 1965.–1970. a plaani

1966 — algas projekti lähteülesande koostamine,  teaduslik konsultant dots Fjodor Paštšenko, peaarhitekt Juri Obrossov

1967 — ENSV Ministrite Nõukogu otsusega algasid 5 miljonit köidet ja 1500 lugejakohta mahutava raamatukoguhoone projekteerimistööd

1968 — RPI-s Eesti Tööstusprojekt valmis eelprojekt, autorid arhitekt Kaljo Valdre ja peainsener Harald Olmet, sisekujundaja Ülo Sirp.

1970 — ülikool andis ENSV Kõrgema ja Keskerihariduse ministeeriumile üle projekti teistkordselt vähendatud lähteülesande — 4 miljonit köidet, 1000 lugejakohta. NSVL Riiklik Plaanikomitee kandis Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu uuesti ehitatavate hoonete tiitelnimekirja

1972 — valmisid projekti demomaterjalid (makett, eskiisid jm)

1974 — algas ehitusplatsi ettevalmistamine

1975 — Tartu Ehitustrust nr 1 alustas ehitamist

27. september 1976 — pidulik nurgakivi panek

25. detsember 1980 — ehitajad andsid hoone üle hindega „väga hea”. Hoone kasulik pindala  27 859 m2, kubatuur 99 895 m3 , üldmaksumuseks kujunes 5,46 mln rubla.

24. juuni 1981 — algab raamatuvara kolimine

29. detsember 1981 — kolimine lõpeb

25. november 1981 — hüvastijätt Toomega

22. veebruar 1982 — pidulik avamine

23. veebruar 1982 — lugejateeninduse algus uues hoones