Βάρβαρος οὐ πέλομαι ... Ei ole barbar ma....

Dublin Core

Autor

Päll, Janika, koostaja

Pealkiri

Βάρβαρος οὐ πέλομαι ... Ei ole barbar ma....

Aeg

2015-05-06

Kirjeldus

Näitus tutvustab kreeka kultuuri uurimist ja kreeka keele õpetamist ning kasutamist peamiselt trükikunsti algusaegadest kuni 17. sajandini. Bütsantsi ja Lääne-Euroopa haritlaste teadus- ja luuleloomingu kõrval näeme ka Läänemeremaade humanitaaride püüdlusi õpetlastest koolipoisteni, eelkõige Tartu ülikoolis ja Tallinna gümnaasiumis. Tutvustatakse ka tänapäeva käsitlusi nn humanistide kreeka keele kohta.

Kirjastaja

Näitus on koostatud ETAGi projekti “Humanistide kreeka keel varauusaja Eesti- ja Liivimaal: kultuurisild Euroopa kaasaega ja minevikku” (PUT 132) raames koostöös TÜ Raamatukogu Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnaga.

Vaata näituse kataloogi

Kaastööline

Valper, Eve, kunstnik

Teema

Humanistid kreeka keeles ja keelest: näitus muistse Hellase hurma peegeldavatest Tartu Ülikooli Raamatukogu vanatrükistest.

Vorming

PDF

Keel

eesti

Sündmus Item Type Metadata

Event Type

Näitus

Failid

seinatahvel_humgraeca_1_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_2_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_3_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_4_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_5_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_6_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_7_viideteta.pdf
seinatahvel_humgraeca_8_viideteta.pdf

Viide

Päll, Janika, koostaja, “Βάρβαρος οὐ πέλομαι ... Ei ole barbar ma....,” TÜ Raamatukogu näitused, vaadatud 20. jaanuar 2021, https://utlib.ut.ee/kogud/omeka/items/show/11.