Kontaktivabad teenused raamatukogus

24.08.2020

KONTAKTIVABAD TEENUSED

Hea lugeja! Tuletame meelde, et viiruse leviku tõkestamiseks palume tulla raamatukokku  ainult tervena, hoida vahet ning pesta ja desinfitseerida käsi. Samuti juhime tähelepanu, et paljusid raamatukoguteenuseid saab kasutada kodus interneti teel või raamatukogus  kontaktivabalt:

 • registreeruda lugejaks raamatukogu kodulehe kaudu;
 • otsida vajalikke raamatuid ja nende kohaviitasid e-kataloogist ESTER;
 • teha endale Minu ESTERi konto, et iseseisvalt jälgida laenutustähtaegu, hinnata ja kommenteerida loetud raamatuid, näha oma laenutuste ajalugu, viiviseid jm;   
 • pikendada laenutustähtaegu Minu ESTERis, telefoni 737 5702, 737 5772 või e-posti teel: laenutus@ut.ee
 • laenutada raamatuid laenutusautomaadiga (asub igal raamatukogu korrusel) ja targa kapi kaudu (ainult järjekorra raamatute jaoks, asub fuajees);
 • tagastada raamatuid 24/7 tagastusautomaati (asub raamatukogu sissepääsu parempoolsel küljel) või tagastuskasti (asub raamatukogu fuajees);
 • kasutada raamatukogu iseteeninduslikku garderoobi pandimündiga;
 • saada vastused küsimustele laenutuste, pikendamiste, viiviste jm teenuste kohta, helistades telefonile 737 5772, 737 5702 või kirjutades laenutus@ut.ee;
 • leida andmebaasidest ja lugeda online erialast kirjandust ja teadusartikleid;
 • saada konsultatsiooni andmebaasidest artikli või e-raamatu leidmisel maili library@ut.ee ja telefoni teel (ER 917, 737 5729 ja 737 5780);
 • saada vastused küsimustele raamatukogu kasutamise kohta, helistades tel. 737 5772 ja 737 5702 või kirjutades e-postile library@ut.ee ja laenutus@ut.ee

Jaga seda lehekülge