Koolitused õpilastele ja õpetajatele

Avatud kursus (MOOC) Infopädevus

 

Infoallikad ja infootsing - lühikoolitus õpilastele

Koolitused toimuvad taas peale remondi lõppemist raamatukogus.

Sihtgrupp: gümnaasiumiõpilased, soovitavalt oma uurimisteemaga.
Eesmärk: anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku teadusinfo otsinguks.
ÕpiväljundidKoolituse läbinud õpilased tunnevad päringu koostamise tehnikaid ning oskavad koostada infopäringuid valitud teema kohta; tunnevad ja oskavad kasutada koolituse sisu all nimetatud andmebaase oma uurimisteema kohta raamatute, artiklite ja muude allikate leidmiseks; tunnevad infoallikate kvaliteedi hindamise ja info eetilise kasutamise / plagiaadi vältimise põhimõtteid. 
Sisu: Lühiloengud vahelduvad iseseisvate infootsingutega koolitajate juhendamisel kas omal teemal või etteantud teemadest valitud teemal järgmistes andmebaasides: e-kataloog ESTER, Eesti artiklite andmebaas ISE, Eestile riigilitsentsiga hangitud EBSCO andmebaasid.
Koolituse kestus: 90 min, soovi korral võib sellele lisada ringkäigu raamatukogus, mille käigus saab ka proovida kohaviida järgi raamatu leidmist avariiulilt.
Koht:  TÜ raamatukogu 3. korruse arvutiklass
Osavõtjate piirarv: 20
Koolitusaeg rühmale on soovitav kokku leppida vähemalt 2 nädalat enne soovitud koolitust. 
Registreerimine ja täiendav info: Vilve Seiler, tel 7375 729.

Jaga seda lehekülge