Koolitused õpilastele ja õpetajatele

Infopädevus ehk miks Google'st ei piisa – infootsingu e-kursus gümnaasiumidele 

Sihtgrupp: gümnasistid, gümnaasiumiõpetajad, kooliraamatukoguhoidajd
Eesmärk: anda  praktilised oskused uurimistööks info leidmiseks ja selle hindamiseks. Kursus annab vajalikud pädevused kõrgkooli astujatele. Gümnaasiumiõpetajad ja kooliraamatukoguhoidjad saavad oskusi infootsingute juhendamiseks.
Õppevorm: Kursus toimub Tartu Ülikooli Moodle keskkonnas ja on täielikult veebipõhine.
Kursuse maht: 52 tundi (2 EAP).
 
Sisu: Kursusel käsitletakse internetis kättesaadavaid andmebaase ning infokogumeid, mis on vabaks kasutamiseks,  sealhulgas uus Eesti raamatukogude kataloogi ESTER, artiklite andmebaase (ISE, Eesti statistika jm) ning asutuste infoportaale; internetis kättesaadavaid andmebaase, otsingumootoreid ja digiteeritud arhiive; otsingut Eestis vabalt kättesaadavates EBSCO andmebaasides.Erilist tähelepanu pööratakse EBSCO andmebaasidele, mis sisaldavad artikleid ja raamatuid nii uurimistööks kui silmaringi laiendamiseks.

Õppematerjalid on veebis vabalt kättesaadavad.
Kursuse hind õpetajatele on 50 eurot.

Kursuse lõpetajad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Õpetajad, kes on kursuse läbinud, on oodatud kursusele tuutoritena ning koos oma kooli õpilastega. See on kõigile tasuta. Õppijatele tunnistused ja õpetajatele tõend kursusel õppetöö läbiviimise kohta!

Kontakt: kadi.kass@ut.ee
 

Infoallikad ja infootsing - lühikoolitus õpilastele

Sihtgrupp: gümnaasiumiõpilased, soovitavalt oma uurimisteemaga.
Eesmärk: anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku teadusinfo otsinguks.
ÕpiväljundidKoolituse läbinud õpilased tunnevad päringu koostamise tehnikaid ning oskavad koostada infopäringuid valitud teema kohta; tunnevad ja oskavad kasutada koolituse sisu all nimetatud andmebaase oma uurimisteema kohta raamatute, artiklite ja muude allikate leidmiseks; tunnevad infoallikate kvaliteedi hindamise ja info eetilise kasutamise / plagiaadi vältimise põhimõtteid. 
Sisu: Lühiloengud vahelduvad iseseisvate infootsingutega koolitajate juhendamisel kas omal teemal või etteantud teemadest valitud teemal järgmistes andmebaasides: e-kataloog ESTER, Eesti artiklite andmebaas ISE, Eestile riigilitsentsiga hangitud EBSCO andmebaasid.
Koolituse kestus: 90 min, soovi korral võib sellele lisada ringkäigu raamatukogus, mille käigus saab ka proovida kohaviida järgi raamatu leidmist avariiulilt.
Koht:  TÜ raamatukogu 3. korruse arvutiklass
Osavõtjate piirarv: 20
Koolitusaeg rühmale on soovitav kokku leppida vähemalt 2 nädalat enne soovitud koolitust. Koolitus on tasuta.
Registreerimine ja täiendav info: Vilve Seiler, tel 7375 729.

Jaga seda lehekülge