Koolitused õppejõududele ja töötajatele

 

Teadusinfo otsingu ja viidete haldamise seminarid

Sihtrühm: Õppejõud ja teadustöötajad ning tugitöötajad, kes vajavad oma töös erialainfo otsingu ja haldamise oskusi.
Toimumise koht: 

Seminar I. Viidete haldamise süsteem Zotero    Sisu: Zotero installeerimine. Kirjete kogumine Zoterosse. Töö kirjetega Zoteros: kaustade tegemine, kirjete sorteerimine, parandamine, täiendamine. Viidete lisamine dokumenti ja bibliograafia koostamine.
Toimumisaeg: 

 

Seminar II. Otsing EBSCO Discovery’s ja EBSCO andmebaasides
Sisu: Infootsingu põhimõtted andmebaasides. Otsinguportaali EBSCO Discovery Service tutvustus ja otsinguvõimalused. Otsingutulemuste piiramine, salvestamine ja eksportimine viidete haldamise süsteemidesse. Isiklik konto. Otsingute salvestamine ja teavituse tellimine lisandunud kirjete kohta. Märksõnastikud ja märksõnaotsing EBSCO andmebaaside näitel.
Toimumisaeg: 

 

Seminar III. Viitamisandmebaasid Web of Science ja Scopus. Andmebaas Journal Citation Reports. Viidete haldur EndNote Basic
Sisu: Andmebaaside  tutvustus. Ajakirjade valik. Otsinguvõimalused. Otsingutulemuste sorteerimine ja eksportimine viidete haldamise süsteemidesse. Viitamisinfo otsing. H-indeks. Andmebaasi Journal Citation Reports võimalused. Ajakirjade mõjufaktor jt ajakirjade tsiteeritavuse indikaatorid.
Toimumisaeg: 

 

Seminar V.  Teadusinfo otsing internetis
Sisu: Open Acess – teadusinfole vaba juurdepääsu põhimõtted. Avatud juurdepääsuga ajakirjad. Avatud arhiivid ehk repositooriumid. Otsingukeskkonnad BASE ja OAIster. Tartu Ülikooli digitaalarhiiv DSpace. 

Õppejõud ja töötajad võivad osaleda ka igal kevadsemestril toimuval doktoriõppe e-kursusel Sissejuhatus erialainfootsingusse.
Kõikidele koolitustele registreerumine koolitusveebis.
Täiendav informatsioon: Vilve Seiler, tel 7375 729

Jaga seda lehekülge