Lugejaks registreerimine

Lugejaks registreerimine

Raamatukogu lugejaks registreerimiseks on kaks võimalust:

1) Täita registreerimisvorm ning saata see digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile: infopunkt@utlib.ee 

Täida PDF-vorm

2) Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel täita registreerimisvorm digitaalselt. Sellisel juhul tuleb allkirjastada nõusolek Raamatukogu eeskirja täitmiseks raamatukogus kohapeal (25.08-15.09.2016 on võimalik seda allkirjastada ka TÜ peahoones fuajees). 

Täida vorm

Tartu Ülikooli raamatukogu lugejaks võivad saada kõik soovijad alates 16. eluaastast. Võimalus on valida oma lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks kas ID-kaart (tasuta) või raamatukogu lugejakaart (1,60 €). Lugejal on õigus kasutada raamatukogu teenuseid pearaamatukogus ja paljudes Tartu Ülikooli erialaraamatukogudes. Lugejaks saate registreeruda isikut tõendava dokumendi alusel, lugejaõigusi tuleb igal aastal pikendada. 

Kojulaenutusõiguse saate, kui olete:

  • Tartu Ülikooli üliõpilane või töötaja,
  • koostöölepingu alusel teiste kõrgkoolide üliõpilane või töötaja,
  • Tartu linna registreeritud elanik.

Raamatukogu lugejaks saamisel tõendate oma allkirjaga, et kohustute täitma Raamatukogu kasutamise eeskirja.

Jaga seda lehekülge