Mäluasutuste spetsialistid arutavad tõhusaid teaduse toetamise meetmeid ja võimalusi

16.03.2016

Juba 19. korda kogunevad erinevate Eesti mäluasutuste esindajad Tartu ülikooli raamatukogu kutsel talveseminarile. Tänavused ettekanded ja arutelud on koondatud teema „Mäluasutus – teadustöö tõhus toetaja“ alla.

15. ja 16. märtsil Käärikul toimuval seminari põhieesmärk on analüüsida raamatukogude ja mäluasutuste rolli teaduses ning kuidas oma kogusid ja teadusinfot mugavalt ja kiiresti kasutajani tuua.

Esimese seminaripäeva teemad hõlmasid nii raamatukogu kogemusi teadusandmete haldamisel, sotsiaalteaduste arhiivi digiteerimisel ja DataCite Eesti teenuste arendamisel kui ka teadlase e-arhiivi säilitamisel. Rahvusarhiivi, kirjandusmuuseumi ning TÜ loodusmuuseumi teadlaste ettekanded tõid kuulajateni põnevaid näiteid kogude teaduskasutuse edendamisest. Päeva teises pooles said seminaril osalejad teada E-varamu arendusplaanidest ning teadusandmebaaside riigilitsentside võimalikkusest. Samuti tulid käsitlusele interaktiivsete e-õpikute ning uuenduslike tehnoloogiliste terviklahenduste teemad. Sisutiheda esimese seminaripäeva lõpetas AHHAA teadusteater.

Seminar jätkub 16. märtsil nii ettekannete kui ka praktiliste grupitöödega. Kavaga saab tutvuda aadressil https://utlib.ut.ee/sites/default/files/dokumendid/talveseminar_2016.pdf.
Peagi avaldatakse ka ettekannete esitlusi.

Lisainfo: Liisi Lembinen, TÜ raamatukogu direktori kt, tel 737 5700, 520 9086, liisi.lembinen@ut.ee

Jaga seda lehekülge