DIGITAALKOOPIA TELLIMINE TÜ RAAMATUKOGUS Digiteerimisteenus TÜ Raamatukogus
* Tellija ees-ja perekonnanimi
Asutuse nimetus
* Postiaadress
* E-posti aadress:
* Kontakttelefon:

Autor Nimetus Aasta Köide Number Leheküljed Kohaviit PDF JPG TIFF
Märkused (nt soovitud resolutsioon/dpi; värviliselt või must-valgelt):
Koopiate hinnad:A4 (21x29,7cm)A3 (29,7x42cm)A2 (42x59,4cm)
JPG ; PDF
Sobib igapäevaseks kasutamiseks.
0.40 €0.80 €1.00 €
TIF
Formaat sobib pikaajaliseks säilitamiseks (kasutatakse nt detailsete kaartide, fotode, näitusematerjalide puhul). Võimaldab faili edasist töötlust kujundusprogrammides. Valitud resolutsioonist (dpi) sõltub suurendamisel kvaliteediaste.
3.00 € 5.00 €10.00 €
Koopia palun saata:
E-postiga
Tasun:
TÜ allasutus, finantsallika käsutaja nimi:    
Arvega, arve saata aadressil:    
Vajan koopiat:
Isiklikuks otstarbeks või kasutamiseks õppe- ja teadustöö eesmärgil
Avaldamiseks väljaandes
õppe- ja teadustöö eesmärgil (lisandub litsentsitasu 6.40 €)
ärilisel eesmärgil (lisandub litsentsitasu 50.00 €)
* Olen teadlik, et autoriõiguse kaitse all oleva teose reprodutseerimine on lubatud isiklikeks vajadusteks; teose kasutamine illustreeriva materjalina või reprodutseerimine õppe- ja teaduslikel eesmärkidel on lubatud motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. (Autoriõiguse seadus, §§ 18, 19)

Autoriõiguse kaitse tähtaja ületanud TÜ Raamatukogu kogudesse kuuluva teose avaldamine või kasutamine ärilisel eesmärgil toimub litsentsilepingu alusel.

Tellimused täidetakse võimalusel kolme tööpäeva jooksul.