Open Accessi nädala külalised 2011

Open Accessi nädala väliskülalised avatud juurdepääsust

Bas Savenije, Hollandi Rahvusraamatukogu peadirektor, SPARC Euroopa Direktorite Nõukogu esimees

„Viimasel aastakümnel on Avatud Juurdepääsu liikumine märkimisväärselt hoogu juurde saanud. Avatud Juurdepääsu muutmiseks teadusliku suhtluse valdavaks mudeliks on tarvis üle minna teadusajakirjade uuele ärimudelile. Peale kirjastajate mängivad siin olulist osa ka teadusliku uurimistöö rahastajad.“

 

 

 

 

Iryna Kuchma, EIFL Open Accessi projekijuht

„Teadusliku uurimistöö tulemuste ilma rahaliste, õiguslike ja tehniliste piiranguteta kättesaadavaks tegemine annabmärkimisväärset majanduslikku, ühiskondlikku ja haridust puudutavat kasu. Avatud Juurdepääs koondab eri maade uurimistulemused ülemaailmsesse koostalituslikku teadmistevõrgustikku, suurendab eri maade uurimistöö mõju, pakub uurimistööks uusi koostööpartnereid ja kaotab erialase isolatsiooniseisundi. Kõigil teaduslikku uurimistööd rahastavatel institutsioonidel peaks olema oma avatjud uurdepääsu-poliitika, et suurendada uurimistöö mõju ja seega saada oma investeeringutest suuremat kasu.“

Jan Hagerlid, Rootsi Rahvusraamatukogu

 
 „Avatud Juurdepääs tegeleb põhimõtteliselt eri maade teadusliku uurimistöö publikatsioonide kättesaadavaks tegemisega ja sobib seetõttu väga hästi kokku rahvusraamatukogude teiste digitaalses keskkonnas täidetavate kohustustega, nagu näiteks rahvusbibliograafia teenuste pakkumine, elektroonilise sundeksemplariga tegelemine ja digitaaldokumentidele pikaajalise juurdepääsu võimaldamine.“

„Avatud juurdepääsu eest peetud poliitiline lahing on võidetud! Nüüd on saavutatud selge poliitiline toetus kõigilt teaduskogukonnas tegutsevatelt organisatsioonidelt ja järjest rohkem ka eri maade valitsustelt. Tegelikkuses valitseb siiski veel traditsiooniline mudel, kuid avatud juurdepääsu osa kasvab kiiresti ja me jõuame pöördepunktile järjest lähemale.“

 

Karin Ludewig, Humboldti Ülikool, ENCES juhatuse liige

„Digitaalsel kujul teadmised ja informatsioon tuleb teha võrdsetel tingimustel kättesaadavaks kõigile kõikjal ja igal ajal. See kehtib eriti teaduse ja hariduse puhul, kus juurdepääs teadmistele ning informatsioonile on absoluutselt vajalik.“

 

 

 

Jaga seda lehekülge