OpenAIRE

OpenAIRE Open Peer Review (OPR) uuringu tulemused on leitavad siit

OpenAIRE on e-taristu EL-i poolt rahastatud teadustulemuste hoiustamiseks ja teadusteabele avatud juurdepääsu võimaldamiseks. OpenAIRE portaali kaudu on tänaseks võimalik leida rohkem kui 520 repositooriumi ja avatud juurdepääsuga ajakirja, lisaks üle 9 miljoni avatud juurdepääsuga publikatsiooni ja 1000 andmehulga, materjale 50 000 organisatsioonist ja 30 000 projektist.

"OpenAIRE 2020" on programm, mis rakendab publikatsioone puudutavaid "H2020" avatud juurdepääsu poliitikaid ja volitusi ning on Euroopa Komisjoni teaduse avaandmete pilootprogrammi toetavaks infrastruktuuriks. Seotuna Euroopa Komisjoni IT põhisüsteemidega on "OpenAIRE 2020" peamine kanal ja vahend „H2020“ teaduspublikatsioonidest teavitamiseks.

"OpenAIRE Advance" on OpenAIRE Horisont 2020 jätkuprogramm, mille eesmärgiks on riiklike avatud teaduse poliitikate ühtlustamine. 

Riiklikesse avatud juurdepääsu konsultatsioonipunktidesse  koondunud töötajate võrgustik kogub uues etapis H2020 projektide tulemusi ja abistab teadusandmete haldamisel. Projekti käigus luuakse töövooge ja teenuseid, mille abil on ühiseid juhtnööre järgides võimalik rajada koostoimiv repositooriumite võrgustik ja andmeid Zenodo kaudu üleslaadida universaalsesse repositooriumisse.

Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt ja OpenAIRE kasutajatugi  (ik National Open Access Desks) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu ja "OpenAIRE" portaaliga liidestatud repositoorium on TÜ digitaalarhiiv DSpace-is ja andmerepositoorium DataDOI.  

Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad EL poliitikaid, avatud juurdepääsu või teaduse avaandmeid, olgu need küsimused kas aruandlust puudutavad või tehnilist laadi, siis palun võtke meiega ühendust: openaire-est@ut.ee

UUS! Teabeleht "Plaan S - Kuidas kiirendada teaduspublikatsioonidele täieliku ja kohese avatud juurdepääsu võimaldamist?"

Tebeleht "Isikuandmed ja avatud teadusandmete pilootprojekt"

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“

Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“

Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“

Teabeleht „ZENODO – OpenAIRE ja CERNi pakutav avatud, tasuta repositoorium“

Ettekanne "OpenAIRE, avatud juurdepääs ja avatud teadus", Liisi Lembinen (14.05.2018)

 

OpenAIRE

 

Jaga seda lehekülge