OpenAIRE

 

OpenAIRE on e-taristu EL-i poolt rahastatud teadustulemuste hoiustamiseks ja teadusteabele avatud juurdepääsu võimaldamiseks. Seotuna Euroopa Komisjoni IT põhisüsteemidega on OpenAIRE peamine kanal ja vahend „H2020“ teaduspublikatsioonidest ja -andmetest teavitamiseks. OpenAIRE portaali kaudu on tänaseks võimalik leida rohkem kui 520 repositooriumi ja avatud juurdepääsuga ajakirja, lisaks üle 9 miljoni avatud juurdepääsuga publikatsiooni ja 1000 andmehulga, materjale 50 000 organisatsioonist ja 30 000 projektist. 

ΖENODO on OpenAIRE ja CERNi pakutav avatud ja usaldusväärne repositoorium, mis võimaldab kõikide valdkondade teadlastel tasuta jagada ja säilitada oma teadustöö tulemusi sõltumata nende mahust ja formaadist. 

Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt ja OpenAIRE kasutajatugi  (ik National Open Access Desks, NOAD) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu ja "OpenAIRE" portaaliga liidestatud repositoorium on TÜ digitaalarhiiv DSpace-is ja andmerepositoorium DataDOI.   Kui Teil on küsimusi, mis puudutavad EL poliitikaid, avatud juurdepääsu või teaduse avaandmeid, olgu need küsimused kas aruandlust puudutavad või tehnilist laadi, siis palun võtke meiega ühendust: openaire-est@ut.ee

Käimasolev "OpenAIRE Advance" on EL-i poolt rahastatud OpenAIRE Horisont 2020 jätkuprogramm, mille eesmärgiks on riiklike avatud teaduse poliitikate ühtlustamine. 

Lisainfo saamiseks lugege eesti keelde tõlgitud OpenAIRE teabelehti:

„ZENODO – OpenAIRE ja CERNi pakutav avatud, tasuta repositoorium“

"Isikuandmed ja avatud teadusandmete pilootprojekt"

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“

Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“

Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“

 

UUS! "Plaan S - Kuidas kiirendada teaduspublikatsioonidele täieliku ja kohese avatud juurdepääsu võimaldamist?"

Ettekanne "OpenAIRE, avatud juurdepääs ja avatud teadus", Liisi Lembinen (14.05.2018)

 

 

 

OpenAIRE

 

Jaga seda lehekülge