OpenAIRE 2020

OpenAIRE Open Peer Review (OPR) uuringu tulemused on leitavad siit

NB! OpenAIRE 2020 pilootprojekt „Post-grand Open Access Pilot“ on pikendatud 2018 aastani, ehk lisarahastamisprogramm, mis võimaldab pärast FP7 projekti lõppemist taotleda toetust OA avaldamiskulude hüvitamiseks.

Teabeleht „OpenAIRE’i pilootprogramm FP7 projekti artiklite avaldamise toetamiseks“

OpenAIRE on e-taristu EL-i poolt rahastatud teadustulemuste hoiustamiseks ja teadusteabele avatud juurdepääsu võimaldamiseks. OpenAIRE portaali kaudu on tänaseks võimalik leida rohkem kui 520 repositooriumi ja avatud juurdepääsuga ajakirja, lisaks üle 9 miljoni avatud juurdepääsuga publikatsiooni ja 1000 andmehulga, materjale 50 000 organisatsioonist ja 30 000 projektist.

"OpenAIRE 2020" on programm, mis rakendab publikatsioone puudutavaid "H2020" avatud juurdepääsu poliitikaid ja volitusi ning on Euroopa Komisjoni teaduse avaandmete pilootprogrammi toetavaks infrastruktuuriks. Seotuna Euroopa Komisjoni IT põhisüsteemidega on "OpenAIRE 2020" peamine kanal ja vahend „H2020“ teaduspublikatsioonidest teavitamiseks.

Riiklikesse avatud juurdepääsu konsultatsioonipunktidesse (ik National Open Access Desks NOADs) koondunud töötajate võrgustik kogub uues etapis H2020 projektide tulemusi ja abistab teadusandmete haldamisel. Projekti käigus luuakse töövooge ja teenuseid, mille abil on ühiseid juhtnööre järgides võimalik rajada koostoimiv repositooriumite võrgustik ja andmeid Zenodo kaudu üleslaadida universaalsesse repositooriumisse.

Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt (NOAD) on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu ja "OpenAIRE" portaaliga liidestatud repositoorium on TÜ digitaalarhiiv DSpace-is.

Teabeleht teadlasele „Kuidas saab OpenAIRE kasulik olla?“

Teabeleht projekti koordinaatoritele „Avatud juurdepääs ja avaandmed programmis Horisont 2020“

Teabeleht „Teaduse avaandmete pilootprogramm Horisont 2020 projektis“

 

OpenAIRE

Kontaktid:

Liisi Lembinen, arendusdirektor, tel. 737 5704, liisi.lembinen@ut.ee 
Anneli Sepp,  infosüsteemide osakonna juhataja, tel. 737 5787, anneli.sepp@ut.ee

Jaga seda lehekülge