OpenAIRE 2020 : avatud teaduse uus perspektiiv

07.01.2015

Aasta pärast Euroopa Komisjoni raamprogrammi "Horizon 2020" käivitamist liigub "OpenAIRE" oma 2015. aasta jaanuaris algava jätkuprogrammiga "OpenAIRE 2020" uude rahastamisetappi. Eestis jätkab riikliku "OpenAIRE" projektikoordinaatorina ja konsultatsioonipunktina TÜ raamatukogu.

"OpenAIRE" on Euroopa ühistegevuslik ettevõtmine, mille üldiseks eesmärgiks on suurendada arusaama avatud juurdepääsu kasulikkusest innovatsioonitegevuses ja kogu ühiskonnas. Projektis osalevad partnerid teevad kõik, et avatud juurdepääs muutuks teaduskommunikatsiooni arengu praeguses pöördepunktis ülemaailmseks tegelikkuseks. "OpenAIRE" portaali kaudu on tänaseks juba ühendatud rohkem kui 520 repositooriumi ja avatud juurdepääsuga ajakirja, kuhu on liidetud üle 9 miljoni avatud juurdepääsuga publikatsiooni ja 1000 andmehulka, materjale 50 000 organisatsioonist ja 30 000 projektist.

Üleeuroopalise algatuse raamides teevad koostööd 50 partnerit kõigist Euroopa Liidu ja ka muudest maadest eesmärgiga propageerida avatud teadmisi ja oluliselt parandada teaduspublikatsioonide ning -andmestiku avastatavust ja taaskasutamist. Algatus toob kokku teadusraamatukogude ja avatud teadmistega tegelevate organisatsioonide töötajad, riikliku e-infrastruktuuri ja andmehalduse eksperdid, IT ning asjassepuutuvate õigusprobleemidega tegelejad rõhutades selle üleeuroopalise ettevõtmise koostööaldist iseloomu. Eesti riiklik Open Access kontaktpunkt on alates 2009. aastast TÜ raamatukogu ja "OpenAIRE" portaaliga liidestatud repositoorium on TÜ digitaalarhiiv DSpace'is.

"OpenAIRE 2020" programm hakkab rakendama publikatsioone puudutavaid "H2020" avatud juurdepääsu poliitikaid ja volitusi ning muutub üheks peamiseks Euroopa Komisjoni teadusandmestiku pilootprogrammi toetavaks infrastruktuuriks. Seotuna Euroopa Komisjoni IT põhisüsteemidega on "OpenAIRE 2020" peamine kanal ja vahend H2020 teaduspublikatsioonidest teavitamiseks. Riiklikesse avatud juurdepääsu konsultatsioonipunktidesse (ik National Open Access Desks NOADs) koondunud töötajate võrgustik kogub uues etapis H2020 projektide tulemusi ja abistab teadusandmete haldamisel. Projekti käigus luuakse töövooge ja teenuseid, mille abil on ühiseid juhtnööre järgides võimalik rajada koostoimiv repositooriumite võrgustik ja andmeid Zenodo kaudu üleslaadida universaalsesse repositooriumisse.

Lisainfo: Elena Sipria-Mironov, TÜ raamatukogu projektijuht, tel 737 5750, elena.sipria-mironov@ut.ee;
Anneli Sepp, TÜ raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja, tel 737 5787, anneli.sepp@ut.ee.

 

Info edastas:
Kersti Kuusemäe
TÜ raamatukogu sekretär
tel 737 5703
e-post: kersti.kuusemae@ut.ee

Jaga seda lehekülge