ORCID

Mis on ORCID?

ORCID: Open Researcher and Contributor ID

ORCID on iga teadlase unikaalne ja püsiv  identifikaator, mille abil siduda oma isikuga kogu professionaalne tegevus: teadusasutus, grandid,  teadusprojektid, publikatsioonid ja teadusandmed. ORCID tagab, et teadlase töö tulemused on omistatud just talle, nendele on korrektselt viidatud, mistõttu saab teadlane tunnustuse kogu tehtud töö eest. ORCID on seotud ainult teadlase isikuga, liikumine ühest asutusest teise üle kogu maailma seda ei muuda.

Lisa ORCID oma CV-sse ja meilisignatuuri!

ORCID konto loob ja seda haldab ainult teadlane ise, valides endale meelepärased sätted. On võimalik jagada infot avalikult või ainult usaldusväärsete isikutega. Soovitatav info:

  1. Nimi ja kõikvõimalikud variandid sellest                                                
  2. Teadustöö põhisuunad
  3. Teadusasutus, millega oled hetkel seotud                                                                                                   

ORCID konto loomine on kiire, lihtne ja tasuta.  Registreeri!

  1. Sisesta nimi ja meiliaadress
  2. Vali parool
  3. Vali privaatsussätted
  4. Registreeri

ORCID lihtsustab rahvusvaheliste taotluste esitamist: kui logid sisse oma kontole, leiad eest eeltäidetud väljad.

ORCID on koostalitlusvõimeline teaduskirjastustega, mis tähendab, et publikatsioone ja viiteid on lihtne importida andmebaasidest. Samamoodi  saab lisada repositooriumides olevad tööd ja teadusandmed. Importida saab publikatsioone, millel on olemas püsiidentifikaator, näit. DOI, ISBN. 
Teisest küljest lihtsustab ORCID ka ajakirjale käsikirja esitamise protsessi, sest nõutavad administratiivsed andmed on juba ORCID kontoga seotud. Loe rohkem blogist.

Kui lisada ORCID publikatsioonile, seotakse see kontoga automaatselt. Alati on võimalik oma tööde andmeid lisada käsitsi.
Samas ei ole üldse kohustust siduda publikatsioone oma kontoga.

ORCID ja ResearcherID

Need kaks teadlase identifitseerimise tunnust on omavahel seotud ja täiendavad teineteist. Kui ORCID ei sõltu platvormist, siis ResearcherID on seotud Clarivate Analytics’iga, mis kogub andmeid Web of Science platvormilt. Kuidas kaht kontot siduda, saab vaadata õppematerjalist.

ORCID ja ETIS

ORCID ei ole veel teadlasele kohustuslik, kuid selle saab siduda oma ETIS-e kontoga: ETIS → CV → üldandmed

Tee end teadusmaailmas nähtavaks ORCID-i abil!

 

Jaga seda lehekülge