Raamatukogu töötajate tsoonis asuvad kataloogid ja kartoteegid

Raamatukogu töötajate tsoonis asuvad kataloogid ja kartoteegid

Kasutatavad lugejateeninduse vahendusel

Eestikeelse kirjanduse tähestikkataloog (koostatud 1922-1998)

Kataloog sisaldab kirjeid aastatel 1632-1998 ilmunud eestikeelsete raamatute, brošüüride, seeriaväljaannete, dissertatsioonide ja nende teeside, preprintide, separaatide ning jätkväljaannetes ilmunud monograafiate kohta. Aastatel 1991-98 liideti sellesse kataloogi ka TÜ diplomitööde ja auhinnatööde kaarte. Kogu raamatukogus leiduv eestikeelne kirjandus on autorite ja pealkirjade järgi leitav ka e-kataloogist ESTER.

Eestikeelse kirjanduse märksõnakataloog (koostatud 1922-1998)

Kataloog võimaldab otsida vanemat eestikeelset kirjandust märksõnade järgi. Kataloog peegeldab aastatel 1632-1944 ilmunud eestikeelseid raamatuid, separaate, ajakirju ja jätkväljaandeid, ajalehti, dissertatsioone, diplomi- ja auhinnatöid. Ilukirjandus peegeldub kataloogis osaliselt. Kataloogi kasutamise hõlbustamiseks on olemas märksõnaloend „Eestikeelse kirjanduse (ilmunud 1632-1944) märksõnakataloogi süstemaatiline märksõnaloend“.

Süstemaatiline kataloog (koostatud 1951-1999)

Kataloog võimaldab infootsingut kümnendliigituse süsteemi (UDK) alusel. Kataloog peegeldab eesti- ja võõrkeelset kirjandust: alates 1945. a ilmunud raamatuid, eripealkirjadega jätkväljaandeid, pisitrükiseid, separaate, noote, alates 1969. a ilmunud TRÜ dissertatsioone ning alates 1988. a ilmunud autoreferaate ja välisdissertatsioone. 1989. a liideti süstemaatilisse kataloogi, liigi 37 juurde ka TRÜ käsikirjaliste teadustööde (TT) süstemaatiline kataloog (6 kasti).

Eestikeelse perioodika generaalkataloog (koostatud 1967-1998)

Kataloog sisaldab eestikeelse perioodika koondkirjete põhikaarte, mille märkmetes on näidatud: perioodika eksemplaarsus (või inventarinumbrid), lisakaardid ja lisakirjed perioodika kataloogides, perioodika süstemaatilise kataloogi täielik UDK indeks. Märgiga * on tähistatud jätkväljaannete koondkirjetes need eripealkirjadega köited, millele on koostatud individuaalkirjed raamatute kataloogidesse.

Perioodika- ja jätkväljaannete süstemaatiline kataloog (koostatud 1957-1998)

Kataloog võimaldab leida perioodika nimetusi temaatiliselt, kümnendliigituse süsteemi (UDK) alusel. Kataloog peegeldab kuni 1998. aastani ilmunud eesti- ja võõrkeelseid ajakirju, jätkväljaandeid ja ajalehti.

Humanitaarraamatukogu eestikeelse kirjanduse tähestikkataloog (koostatud 1919-1998)

Sisaldab kirjeid kuni 1998. aastani ilmunud eestikeelsetest trükistest, mis asusid Humanitaarraamatukogus, varasemalt ajaloo- ja keeleteaduskonna raamatukogus. Humanitaarraamatukogu kogud on liidetud TÜ raamatukogu kogudega.

Humanitaarraamatukogu võõrkeelse kirjanduse tähestikkataloog (koostatud 1919-1998). Slaavi tähestik

Sisaldab kirjeid 17. sajandist kuni 1998. aastani ilmunud venekeelsetest ja teistes slaavi tähestikus trükistest, mis asusid Humanitaarraamatukogus, varasemalt ajaloo- ja keeleteaduskonna raamatukogus. Humanitaarraamatukogu kogud on liidetud TÜ raamatukogu kogudega.

Humanitaarraamatukogu võõrkeelse kirjanduse tähestikkataloog (koostatud 1919-1998). Ladina tähestik

Sisaldab kirjeid 17. sajandist kuni 1998. aastani ilmunud ladina tähestikus trükistest, mis asusid Humanitaarraamatukogus, varasemalt ajaloo- ja keeleteaduskonna raamatukogus. Humanitaarraamatukogu kogud on liidetud TÜ raamatukogu kogudega.

Kateedriraamatukogude tähestikuline koondkataloog (koostatud 1953-1971)

Kataloog annab ülevaate aastatel 1953-1971 Tartu Riikliku Ülikooli sajas allasutuses (kateedrid, kabinetid, laboratooriumid, muuseumid ja raamatukogud) kataloogitud kirjanduse kohta. Kataloogis peegelduvad raamatud, (ka jätkväljaannetes ilmunud monograafiad), diplomitööd, ajakirjad, jätkväljaanded, separaadid, mikrofilmid raamatutest ja artiklitest, kaardiväljaanded. Kataloogis on eraldi rubriigid eestikeelse kirjanduse ning ladina ja slaavi tähestikus võõrkeelsete trükiste kohta.

Helisalvestiste generaalkataloog (koostatud 1977-1998)

Kataloog sisaldab kirjeid ladina ja slaavi tähestikus muusikasalvestiste ja mittemuusikaliste helisalvestiste (keelte, kirjandusteoste jm helisalvestised) kohta. Kataloog sisaldab põhikaarte, mille pöördel lisaks üldistele põhikaardimärkmetele (inventarinumbrid, eksemplaride arv, märkmed täiend- ja viitekaartide kohta jm) on ka märkmed analüütiliste kirjete koostamise kohta..

Helisalvestiste tähestikkataloog (koostatud 1977-1998))

Sisaldab ladina tähestikus kirjeid peamiselt vinüülplaatide kohta. Venekeelsete etikettidega plaatide puhul on autor näidatud ladina tähtedega, pealkiri on tõlgitud vene keelest eesti keelde. 1990-ndatel aastatel lisati kataloogi ka helikassettide kirjeid.

Helisalvestiste süstemaatiline kataloog (koostatud 1977-1998)

Kataloog on üles ehitatud omakoostatud süsteemi alusel ja sisaldab põhi ja täiendkaarte (sh analüütiliste kirjete kaarte).

Metobsi (Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi) märksõnakataloog

Kataloogis on võimalik otsida märksõnade järgi kirjandust, mida hangiti Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi meteoroloogia kabineti raamatukogusse aastatel 1877-1948. Kataloogis kajastuvad selleaegsed kõigi maailma maade meteoroloogia aastaraamatud, tähtsamad geofüüsika-alased ajakirjad ja raamatud, ilmavaatluste kaardid jm.

Jaga seda lehekülge