RVLi teenuse korraldus remondi ajal

03.10.2016

Raamatukogude vahelise laenutuse (RVLi) tellimusi  saab edastada elektrooniliselt täites soovisedeleid RVLi veebilehel. Lisaks on võimalik esitada tellimus paberkandjal (blanketid asuvad Liivi tn pop-up lugemissaalis).

 • Saabunud teavikute kohta informeerime lugejad e-maili või telefoni teel. Täpsustame ja kooskõlastame maksmisviise (NB! Enamasti on teenus tasuline). Maksta saab:
  • Sisekäibe korras teaduskonna-, grandi- või teistest summadest (korraldab RVL).
  • Kaardimaksega infopunktis, mis asub ajutiselt Liivi tn 4 endise Rahvusarhiivi hoone fuajees (E-R 9-19).  Lugeja esitab tšeki, kui ta tuleb raamatut kasutama esimest korda.  
  • Pangaülekandega arveldusarvele nr EE241010002019753006 (selgitus RVL); makse saaja: Tartu ülikool. Lugeja esitab maksekorraldusega väljavõtte, kui tuleb raamatut kasutama esimest korda.
  • Lugeja soovil esitame arve asutusele väljaspool Tartu ülikooli.
  • RVL teenuste hinnakiri
 • Seejärel kooskõlastame kasutamisega seotud võimalusi. Raamatute kohalkasutamist pakume Liivi tn. 4 pop-up 2. korruse lugemissaalis (uurimissaal) ja sotsiaalteaduskonna raamatukogus.
 • Lugejate nõudlusel ja vajadusel võime arutada võimalusi raamatute kasutamist teistes erialaraamatukogudes, kus on tagatud raamatukogu poolt õhtune teenindus.

NB! Tasuta RVL teenus puudutab vaid raamatuid, mida renoveerimistööde tõttu pole võimalik hoidlatest kätte saada ja mida saab tellida teistest Eesti raamatukogudest (väljaspoolt Tartu linna). Raamatute tellimisel tuleb kasutada ESTER täielikku kataloogi, kust on võimalik kontrollida eksemplaride kättesaadavust teistes Eesti raamatukogudes. Tasuta RVL-i teenust saab kasutada juhul, kui e-kataloogis on märge „TÜR hoidla (remondi ajaks pakitud)“. Raamatu tellimiseks teisest raamatukogust tuleb täita vastav RVL-i tellimisvorm.

Kogu vajalik info ja reeglid on kättesaadavad RVL-i veebileheküljel.

Küsimustele vastame e-posti teel (loan@utlib.ee) ja tel 737 5778 argipäeviti  E-R 9-17.

 

Lisainfo:
Maria Luštšik
RVL-i juhataja
737 778
maria.lustsik@ut.ee

Jaga seda lehekülge