RVLi teenuse korraldus remondi ajal

03.10.2016

Raamatud, millel on e-kataloogis ESTER juures märge „TÜR hoidla (remondi ajaks pakitud)“ ning need ei ole teistes Tartu raamatukogudes kättesaadavad, tellime Eesti ja välismaa raamatukogudest TASUTA. Samad tingimused laienevad koopiate tellimiseks ajakirjadest, mis on ka remondi ajaks pakitud.
NB!  RVL-i kaudu  ei ole võimalik tellida suureformaadilisi trükiseid, haruldasi ja vanatrükiseid, ajalehti,  helisalvestisi, käsikirju ja käsikirja õigustes avaldatud trükiseid (sh bakalaureuse- ja magistritööd), geograafilisi kaarte, teatmeteoseid ja trükiseid, mis asuvad Eesti raamatukogude arhiiv- ja Estica, Baltica kogudes. 

Tellimiseks teisest raamatukogust tuleb täita vastavad RVLi tellimisvormid:

raamatu tellimine või ajakirja artikli tellimine.

Kuidas tellida
Raamatukogude vahelise laenutuse (RVLi) tellimusi  saab edastada elektrooniliselt täites soovisedeleid RVLi veebilehel. Lisaks on võimalik esitada tellimus paberkandjal.

Kuidas maksta
Saabunud teavikute kohta informeerime lugejad e-maili või telefoni teel. Täpsustame ja kooskõlastame maksmisviise (NB! Enamasti on teenus tasuline). Maksta saab:

  • Sisekäibe korras teaduskonna-, grandi- või teistest summadest (korraldab RVL).
  • Kaardimaksega infopunktis. Lugeja esitab tšeki, kui ta tuleb raamatut kasutama esimest korda.  
  • Pangaülekandega arveldusarvele nr EE241010002019753006 (selgitus RVL); makse saaja: Tartu ülikool. Lugeja esitab maksekorraldusega väljavõtte, kui tuleb raamatut kasutama esimest korda.
  • Lugeja soovil esitame arve asutusele väljaspool Tartu ülikooli.

RVL teenuste hinnakiri

Kuidas kasutada

  • Raamatud saate kätte 3. korruse teenindusletist.
  • Koopiad edastame sisepostiga või anname kätte raamatukogus.

Kogu vajalik info ja reeglid on kättesaadavad RVL-i veebileheküljel.

 

Küsimustele vastame e-posti teel (loan@utlib.ee) ja tel 737 5778 E–R 9–17.

Jaga seda lehekülge