Professor Rem Blum – filosoof, õpetaja ja humanist

Algus:
02.10.2015 16:00
Lõpp:
22.11.2015 17:00
Asukoht:
2. korrusel
Toimumiskoht:
Raamatukogu
Kategooria:

2. oktoobrist kuni 22. novembrini 2015 on Tartu ülikooli raamatukogu II korrusel (administratsiooni tiivas) avatud näitus „Professor Rem Blum – filosoof, õpetaja ja humanist”, mis on pühendatud Tartu ülikooli kunagisele filosoofia ajaloo professorile Rem Blumile (1925–1989), kelle sünnist möödub selle aasta 2. oktoobril 90 aastat. Näitusel antakse ülevaade R. Blumi elust ja tööst õppejõuna, väljapanekul on professori raamatud, teadustööd, käsikirjad, fotod ja kirjavahetused sõpradega.

Rem Blum sündis 2. oktoobril 1925. aastal Magiljovis (Valgevenes) vaeses juudi peres. 1937. aastal kolis perekond Leningradi lähistele Kolpinisse. Seal õppis Rem koolis, kus teadmisi jagasid revolutsiooniaja üle elanud vene intelligendid ning õpetus oli kõrgel tasemel. 1941. aasta juulis asus noormees tööle Ižorski tehasesse tankide remondilukksepa õpilasena, kus ta töötas kuni 1945. aastani. Samal aastal lõpetas Rem Blum õhtukooli ja astus Leningradi ülikooli, kus lõpetas 1950. aastal kaks teaduskonda: filosoofia ja ajaloo (eksternina).

Juba tudengiaastail tekkis tal huvi revolutsiooniteooria ja praktika ning ühiskonna sotsiaalsete ümberkorralduste vastu. Lõpetanud ülikooli, seisis ta silmitsi uute raskustega: teda ei võetud kuskile tööle. Kursusekaaslane kutsus ta Tartu õpetajate instituuti laborandiks. Ülejäänud elu, ligikaudu 40 aastat, oli Rem Blum seotud Eestiga. 1951. aastal asus Rem Blum tööle Tartu ülikooli filosoofiakateedrisse, kus ta oli esmalt vanemõpetaja (1951–1964), pärast kandidaadiväitekirja kaitsmist dotsent (1965–1977) ning doktoriväitekirja „Revolutsiooni küsimused 19. sajandi teise poole ühiskondlikus mõtlemises“ kaitsmise järel professor (1977–1989).

Professor Rem Blum uuris ajaloolise materialismi ja ühiskondliku mõtlemise küsimusi, sh revolutsiooniteooriat. Ta juhendas filosoofilisi ja metoodilisi seminare Tartu ülikoolis ja teistes teadusasutustes ning pühendas palju aega ja energiat tööle noortega: ta juhtis üle 20 aasta ülikooli filosoofiaringi, kus arutleti teaduse, kultuuri, filosoofia ja sotsioloogia saavutuste ning maailma tähtsündmuste üle. Perestroika ajal osales ta aktiivselt rahvarinde loomisel ning kuulus selle juhtorganitesse. Professor Rem Blum suri ootamatult 1. juunil 1989. aastal.

Näituse koostaja on Larissa Kivenko ja kujundaja Eve Valper.

Lisainfo:
Larissa Kivenko
TÜ raamatukogu lugejateenindaja
tel 737 5775
e-post: larissa.kivenko@ut.ee

Info edastas:
Kersti Kuusemäe
TÜ raamatukogu sekretär
tel 737 5703
faks 737 5701
e-post: kersti.kuusemae@ut.ee

Jaga seda lehekülge