Teadushuvilisi ja harrastusteadlasi oodatakse vastama kodanikuteaduse teemalisele küsitusele

16.06.2022

Balti riikide raamatukogusid kaasava projekti LibOCS raames korraldab Läti Ülikool küsitluse, et selgitada välja need teadusprojektid ja tegevused, milles elanikud aktiivselt osalevad ning millised on nendes erinevate osapoolte ülesanded. Projekti ühe osapoolena palub Tartu Ülikooli raamatukogu selle küsitluse kaudu anda tagasisidet ka Eestis toimuvate kodanikuteaduse algatuste kohta.

Tartu Ülikooli raamatukogu ja teised Balti riikide ülikoolide raamatukogud osalevad Erasmus+ projektis „Akadeemia ja ühiskonna sidemete tugevdamine läbi avatud kodanikuteaduse Balti teadusraamatukogude toel“ (LibOCS), mille eesmärk on suurendada koostööd kodanikuteadlastega ning harida teadusraamatukogude töötajaid kodanikuteaduse teemadel. Projekti raames uuritakse, millised on teadlaste, kodanike ja mäluasutuste spetsialistide rollid teadusuuringutes.

Küsitlusele oodatakse vastuseid nii teadlastelt kui ka raamatukogude, muuseumide ja arhiivide töötajatelt, aga ka harrastusteadlastelt ja teistelt teadushuvilistelt. Küsitlus, millele vastamine võtab aega umbes viis minutit, on inglise keeles ning vastajate andmed on konfidentsiaalsed.

Kodanikuteadusega seotud küsimustele saab vastata SIIN kuni 8. juulini.

 
Lisateave:
Gita Rozenberga
Läti Ülikooli raamatukogu

 

Jaga seda lehekülge