Teavikute kasutamise juhend TÜ Raamatukogus

1. Teavikute leidmiseks kasutage elektron-, kaart- ja digiteeritud sedelkataloogi. E-kataloogis ESTER on märgitud teaviku asukoht, kohaviit ja laenutähtaeg.
 
2. Leitud teaviku tellimiseks täitke soovisedel või edastage oma tellimus elektronkataloogi kaudu, kasutages linki Telli.
NB! Tellida saab ainult arhiivhoidlates asuvaid teavikuid. Avahoidlas ja saalides asuvaid teavikuid saab laenutada ilma neid tellimata.
 
3. E-kataloogi osa Minu ESTER kaudu saab vaadata oma lugejakirjet (millised raamatud on käes, millal on nende tagastamistähtaeg, millistele raamatutele olete järjekorras, kas on viiviseid) pikendada tähtaegu ja tellida teavikuid hoidlast. Minu ESTER-i kasutamiseks on vajalik eelnev sisselogimine.
 
Avakogu teavikute kasutamine
4. Avakogu on avahoidla raamatukogu 1. korrusel ja avariiulid on lugejatele vahetu juurdepääsu ja kasutamisvõimalustega riiulid raamatukogu lugemissaalides.
Avakogu teaviku kojulaenutamiseks võtke see riiulilt ja vormistage laenutus:

 • iseseisvalt laenutusautomaadiga 1., 2. või 3. korrusel
 • kojulaenutuspunktis 2. korrusel
 • lugemissaalide teeninduspunktis 3. korrusel

Pühapäeval vormistatakse laenutusi avakogust lugemissaalide teeninduspunktis 2. ja 3. korrusel.
 
5. Valdkonnasaalide avakogu:

 • loodus- ja reaalteadused – 1. saal
 • sotsiaalteadused, õigus – 2. saal
 • humanitaarteadused – 3. saal

Avakogus olevaid teavikuid on võimalik kasutada kohapeal või laenutada koju erinevateks tähtaegadeks vastavalt märgistusele teaviku tagakaanel:

 • 60 päevaks (sinine tähis)
 • 30 päevaks (kollane tähis)
 • 14 päevaks (ilma tähiseta)
 • 24 tunniks, ei pikendata (roheline tähis)
 • ainult kohalkasutus (punane tähis)

6. Avakogu ajakirjad on ainult kohapeal kasutamiseks.

7. Teise korruse suure saali avakogu teavikud on kasutamiseks ainult kohapeal.
 
8. Hoidlast kohalkasutuseks tellitud teavikud, mis on ilmunud kuni 1917. a, käsikirjade ja haruldaste raamatute kogu, Estica kogu ja memoriaalkogude teavikud, geograafilised kaartid ja Eesti trükise arhiiveksemplarid saab kätte Rara saalist 2. korrusel, kus neid hoitakse tellija nimel 1 kuu, vajadusel pikendatakse veel 1 kuuks. Tähtaja ületanud teavikud tagastatakse hoidlasse.

9. Hoidlast tellitud teavikud tuuakse E–L RARA saali 2 tunni jooksul, pühapäevased tellimused täidetakse esmaspäeval. Käsikirjade ja haruldaste raamatute kogu teavikud tuuakse RARA saali E–R kell 10, 12, 14, 16, 18 (soovisedel peab olema esitatud vähemalt 30 minutit varem), nädalavahetusel esitatud tellimused täidetakse esmaspäeval kella kümneks hommikul.

10. Hoidlast kohalkasutuseks tellitud teavikud, mis on ilmunud  peale 1917. a, saab kätte 3. korrusel lugemissaalide teeninduspunktist, kus neid hoitakse tellija nimel 14 päeva.
 
11. Teavikuid, mis on ilmunud alates 1800. a (v.a käsikirjade ja haruldaste raamatute kogu teavikud) saab erandkorras tellida ka individuaaltööruumi, tingimusel, et ruum on renditud vähemalt üheks kuuks. Ühe kuu möödumisel tuleb trükised tagastada hoidlasse, vajadusel saab tellida digitaalkoopia.
 
12. Teavikuid saab laenutada kehtiva lugejakaardi/isikutunnistuse esitamisel.
 
13. Koju ei laenutata:

 • enne 1945. a ilmunud trükiseid,
 • Eestis ilmunud trükiste arhiiveksemplare,
 • haruldasi raamatuid,
 • geograafilisi kaarte,
 • käsikirju, fotosid, kunstiteoseid,
 • mikrofilme ja -kaarte,
 • kassette, diskette, DVD-sid,
 • suureformaadilisi trükiseid,
 • RVL (raamatukoguvahelise laenutuse) kaudu tellitud trükiseid
 • memoriaalkogudesse kuuluvaid trükiseid.

NB! Digitaalkoopia olemasolu korral on raamatukogul õigus ainueksemplare mitte laenutada.
 
14. Laenutatud teavikutele on võimalik järjekorda panna valdkonnasaalide teeninduspunktis või kojulaenutuspunktis. Järjekorraga saabunud teavikust teatatakse lugejale e-posti või telefoni teel. Teavikuid hoitakse Targas Kapis (1. korrusel) tellija nimel 3 päeva, arvestades teatamisest.
 
15. Laenutähtaega on võimalik pikendada:
-    iseseisvalt, kasutades elektronkataloogis linki Minu ESTER,   
-    telefoni teel (737 5702, 737 5771),
-    e-posti teel (laenutus@ut.ee).
 
16. Teavikute laenutähtaega ei pikendata ja uusi teavikuid ei laenutata:

 • kui laenutähtaeg on ületanud 30 päeva, 
 • kui teavikule on järjekord, 
 • kui lugejal on võlgnevus kaks eurot ja rohkem.

NB! Pikendada saab kuni 10 korda.

NB! 24 tunniks laenutatavate teavikute laenutähtaega ei pikendata!
   
17. Õigeaegselt tagastamata või pikendamata teavikute eest arvestatakse viivist:

 • 30 ja 60 päeva laenutus – 0.05 eurot trükise kohta ületatud päeva eest,
 • 14 päeva laenutus – 0.15 eurot trükise kohta ületatud päeva eest,
 • 24 tunni laenutus – 0.2 eurot trükise kohta ületatud tunni eest.

Tasuda on võimalik kas raamatukogu infopunktis kui pangaülekandega.
 NB! Alates viivisest 2 eurot blokeeritakse raamatukogu infosüsteemis lugeja laenutus- ja pikendamisõigused.
 
18. Õppejõududele laenutatakse õppe- ja teadustööks vajalikku kirjandust erandkorras 6 kuuks, tähtaega on võimalik pikendada.
 
19. Grandi ja teaduse sihtfinantseerimise summade eest ostetud teavikuid laenutatakse grandi või teadusteemaga seotud isikutele kuni vastava grandi/teadusteema lõppemiseni.
 
20. Arhiivkogu teavikuid, kui need on ainueksemplarid, laenutatakse erandkorras (teadus- ja/või loometöö eesmärgil) RARA saali kohapeal kasutamiseks. Selleks pöörduge kojulaenutusse 2. korrusel.
 
21. Meediasaalis asuvad ajalehed ja ajakirjad on kohapeal kasutamiseks. Vanade ajalehtede tellimiseks täitke soovisedel, tellitud ajalehed saab kätte Meediasaalist. Mikrofilmi olemasolul originaali ei laenutata. Ajalehtede kopeerimine toimub ainult raamatukoguhoidja vahendusel.
 
22. Käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna (KHO) kogudes säilitatavad teavikud on ainult kohapeal kasutamiseks. Kopeerimine toimub ainult raamatukoguhoidja vahendusel.
 
23. Fonoteegis olevaid teavikuid (muusikaalane kirjandus, heli- ja videosalvestised) on võimalik kasutada kohapeal või laenutada koju vastavalt teaviku märgistusele: 7 päevaks (CD-d) ja 30 päevaks (muusikaalane kirjandus, noodid). Ainult kohalkasutatavad teavikud on tähistatud punase märgisega. Ajakirjad ja videosalvestised on ainult kohapeal kasutamiseks.
 
24. Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama teavikuga või kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väärtus raamatukogu poolt määratud summas.
 
25. Laenutatud teavikuid ei ole soovitav jätta valveta.
 
 
 

Jaga seda lehekülge