Teenused erivajadustega lugejatele

Remondi ajal pakume järgnevaid teenuseid:

  • Erialainfo leidmiseks pöörduge erialainfotalitusse tel. 737 5729, e-mail: paring@utlib.ee
  • Raamatute koju tellimiseks pöörduge teenindusosakonda e-mail: olga.einasto@ut.ee
  • Koostöös TÜ õppeosakonnaga Primus programmi raames pakume nägemispuudega lugejatele õppematerjalide  sisselugemist (salvestamisega) ja digiteerimist (teksti tuvastamise ja liigendamisega). Tellimustega pöörduge: olga.einasto@ut.ee.
  • Digitaalsed õpikud:

Jaga seda lehekülge