Teenused TÜ õppejõududele

Referentide kontaktid

ESTERist raamatute tellimine teaduskonda
TÜ õppejõud saab tellida raamatuid nii hoidlast kui ka avakogudest enda nimele teaduskonda. Raamatud saadetakse kohale sisepostiga.
Tellimiseks saatke oma eriala referendile e-kiri, kus on märgitud, kui kauaks raamatut soovitakse (maksimaalne tähtaeg on 6 kuud). Referent vormistab laenutuse õppejõu nimele ning paneb raamatu siseposti. Tagastamiseks saadab õppejõud raamatu sisepostiga referendi nimele.

Semestrilaenutus
Tartu Ülikooli õppejõud saavad laenutada oma teaduskonna soovil raamatukokku ostetud erialakirjandust kuni kuueks kuuks. Laenutähtaega saab ka pikendada, kui raamatul ei ole järjekorda.Saatke raamatusoov e-postiga erialareferendile. Tellitud raamatud saab saata ülikooli sisepostiga õppejõu töökohta. Raamatute juures on sedel laenutähtaegadega. Raamatud võib tagastada samuti ülikooli sisepostiga.

Grandilaenutus
TÜ grandihoidjal on õigus laenutada grandiraha eest raamatukokku hangitud teavikuid kuni granditöö lõpuni (neljaks aastaks).
Grandilaenutus vormistatakse grandihoidja nimele. Raamatud saadetakse grandihoidjale tagasi.
Grandiraamatutele ei ole võimalik panna järjekorda. Grandihoidja andmeid teistele lugejatele ei edastata.

Ainepakettide reserveerimine
Ainepakett (AP) on õppejõu poolt kursuse läbiviimiseks koostatud vajaliku kirjanduse komplekt. 
Ainepakett võib sisaldada:

  • TÜ raamatukogule kuuluvaid ja mittekuuluvaid teavikuid;
  • koopiaid teavikutest ja trükis ilmumata materjalidest (kooskõlas autoriõiguse seadusega).

Ainepakett tehakse kättesaadavaks valdkonnasaalides õppejõu poolt määratud perioodil (semester või õppeaasta), mida on võimalik pikendada.
Ainepaketti kuuluvate teavikute nimekirja saadab õppejõud oma teaduskonna erialareferendile soovitavalt 30 päeva enne kursuse algust (et väljalaenutatud raamatud jõutaks raamatukokku tagastada). Nimekiri peab sisaldama kõikide trükiste täpseid bibliograafilisi andmeid: autor, pealkiri, ilmumisaasta, köide. Nimekirjale lisatakse ainepaketi soovitav kasutustähtaeg, ainepaketi pealkiri, ainekood ja õppejõu nimi. 

Raamatukogule mittekuuluvad materjalid ja teavikute osad (raamatute peatükid, ajakirjade artiklid korrektsete viidetega) õppejõud paljundab ja saadab sisepostiga referendi nimele või toob need isiklikult raamatukogu vastavasse saali. Ainepaketti ei ole soovitatav lisada teatmeteoseid.

NB! Raamatukogule mittekuuluvate teavikute eest raamatukogu ei vastuta, seetõttu soovitame neist teha laenutamiseks koopiad.

Raamatu deponeerimine erialaraamatukogusse
TÜ raamatukogu peakogust saab deponeerida õppe- või teadustööks vajalikke raamatuid e-kataloogiga ESTER liitunud Tartu Ülikooli struktuuriüksustesse. Enne deponeerimist tutvuge raamatukogu deponeerimiskorraga.
Deponeerimise tähtajad on järgmised:

  • ainueksemplarid – kuni 6 kuud,
  • dubletid – 1 aasta,
  • teaduskonna poolt tellitud teadus- ja laboratoorse töö jaoks vajalikud käsiraamatud ja teatmikud – 5 aastat,
  • õppejõu soovil tellitud õpikud (mitte üle 50% tellitud kogusest) – 5 aastat,
  • teadusajakirjade uued numbrid – 2–3 nädalat.

Deponeerimise eesõigus on sellel teaduskonnal, kellele eraldatud raha eest on raamat ostetud. Deponeerimise soov edastage oma erialareferendile. Deponeerida ei saa teavikuid, millele on määratud kohalkasutus (nende hulka kuuluvad enne 1945. a ilmunud trükised, Eestis ilmunud trükiste arhiiveksemplarid, geograafilised kaardid, käsikirjad, fotod, kunstiteosed), ja Estonica kogusse kuuluvaid eksemplare. Üldhuvitavate valdkondade raamatuid (kunst, foto, film, teater jm) on õppejõududel võimalik isiklikult laenutada kuni kuueks kuuks.
Erialaraamatukogud peavad tagama deponeeritud raamatute kättesaadavuse kõigile TÜ liikmetele.

Jaga seda lehekülge