TÜ raamatukogu avas Julius Margi, Julius Mägiste ja Paul Ariste elu ja tööd tutvustava veebinäituse "Kolm keelemeest".

13.05.2020

Tänasest saavad kõik tutvuda veebinäitusega “Kolm keelemeest”, mis tutvustab üksteisele õpilasteks, õpetajateks ja kolleegideks olnud Julius Margi, Julius Mägiste ning Paul Ariste elu ja tööd.

Tänavu möödub 130 aastat Tartu Ülikooli esimese uurali keelte professori Julius Margi, 120 aastat Tartu Ülikooli esimese eestlasest läänemeresoome keelte professori Julius Mägiste ning 115 aastat nende mantlipärija, sõjajärgse Tartu Ülikooli soome-ugri keelte professori Paul Ariste sünnist. Oma mitmekülgse tegevusega on need kolm keelemeest läinud teaduslukku nii Eestis kui kaugemal.

Veebinäitus annab ülevaate nende elust ja tööst ning pakub fotode ja mälestuskildude abil võimaluse tutvust teha Eesti soome-ugri keeleteaduse ajalooga. 

Veebinäitust saab vaadata aadressil: https://kolm-keelemeest.weebly.com/

Näituse koostas Eda-Riin Leego ja kujundas Kadri Kaarlõp. 

 

Lisateave: 
Eda-Riin Leego
erialainfo spetsialist
TÜ raamatukogu eriainfotalitus

Jaga seda lehekülge