TÜ raamatukogu eripreemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis Andreas Eskor

24.04.2020

Eelmisel nädalal kuulutas Eesti Teadusagentuur välja tänavuse õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad. Tartu Ülikooli raamatukogu eripreemia pälvis Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane Andreas Eskor tööga „Erinevuse eesti ja vene emakeelega õigeusklike vahel ikoonide näitel“.

„Teema valik oli eelkõige ajendatud isiklikust huvist,“ rääkis Andreas Eskor oma tööd tutvustades. „Minu jaoks oli selle teemaga seoses kogunenud palju isiklikke kogemusi: nii reisides ja avastades kui ka erinevaid teoseid uurides. Tekkis soov seda pilti avardada ning koostada midagi, millel oleks iseseisev väärtus.“

Varem ei olnud Eskor ikoonide teemat uurinud, tegemist oli tema esimese tööga selles vallas.  „Alustasin materjali kogumist gümnaasiumi uurimistöö tarbeks ning tänu juhendajate headele suunistele valmis lõpuks põnev uurimus,“ oli Eskor tänulik oma juhendajatele Liina Eekile ja Tiina Niitvägi-Hellamaale. Autor plaanib ennast tulevikus samal erialal ülikoolis täiendada ning uurimistööga jätkata. „Ainest on selleks piisavalt,“ tõdes ta. Edasisi õpinguid kommenteerides tunnistas Eskor, et Tartu Ülikool on kahtlemata üks esimesi valikuid.

„Tänavu tähistame ülikooli raamatukogu asutaja ja esimese direktori, Karl Morgensterni 250. sünniaastapäeva,“ rääkis TÜ raamatukogu direktor Krista Aru. „Eriauhinna määramisel lähtus raamatukogu seitsmeliikmeline komisjon sellest, et võidutöö teema ja esitusviis rikastaksid meie kultuuriruumi ning vaimseid väärtusi Karl Morgensterni vaimus. Just selline Andreas Eskori töö ongi.“

Eskori saavutus on seda hinnatum, et töö valiti välja 195 kirjutise hulgast. EATG-i teatel osales tänavu konkursi ajaloo rekordiline arv uurimistöid väga erinevates valdkondades.

„See oli kohati lausa hämmastav, millise süvenemise ja põhjalikkusega oli teemasid avatud,“ kiitis Aru noorte töid. „Mitmed uurimistööd vastavad ülikooli bakaleureusetööde tasemele. Kui nendel noortel jätkub indu ja tahtmist samamoodi jätkata, siis on meie teadusmaastikul peagi väga häid säravaid uurijaid.“

TÜ raamatukogu eripreemia saanud Andreas Eskor saab auhinnaks õiguse kasutada kolm kuud raamatukogu individuaaltööruumi talle sobival ajal alates 2020. septembrist kuni 2021. aasta detsembrini.

Lähemalt saab õpilaste teadustööde konkursist ja selle tulemustest lugeda siit: https://www.etag.ee/opilaste-teadustoode-konkursi-parimad-tulevad-tallinnast-tartust-ning-laane-ja-saaremaalt/

 

Lisateave:
Herdis Olmaru
TÜ raamatukogu kommunikatsioonijuht
737 5749

Jaga seda lehekülge