TÜ raamatukogu laiendab raamatukogude vahelise laenutuse tasuta teenust

12.04.2017

Tartu ülikooli raamatukogu pakub nüüdsest tasuta raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teenust ka raamatute tellimisel välismaalt. Tasuta tellimine kehtib raamatutele, mis on raamatukogu remondi ajaks pakitud.

Renoveerimistööde algusest peale on lugejatel olnud võimalus teistest Eesti raamatukogudest tasuta tellida kõiki remondi ajaks pakitud raamatuid ja ajakirjade artiklite koopiaid. „Kuna kevad on traditsiooniliselt intensiivne lõputööde kirjutamise aeg ning vajadus teatmeteoste ja artiklite järele suureneb märkimisväärselt, siis otsustasime pakkuda tasuta tellimise võimalust ka välismaalt,“ rääkis TÜ raamatukogu direktor Martin Hallik RVL-teenuse kättesaadavamaks tegemisest. „Peame arvestama, et tudengitel on rahaline ressurss äärmiselt piiratud ja seega on ülioluline, et vähemalt koolitööde tegemine ei tooks kaasa täiendavaid kulutusi.“

Tasuta tellimisvõimalus teistest raamatukogudest kehtib kõikidele raamatutele ja ajakirjadele, millel on e-kataloogis ESTER juures märge „TÜR hoidla (remondi ajaks pakitud)“. RVL-i kaudu tellimiseks peab lugeja täitma tellimislehe (Liivi tn pop-up lugemissaalis) või kasutama vormi, mis on kättesaadav raamatukogukogu veebilehel: https://utlib.ut.ee/rvli-teenuse-korraldus-remondi-ajal. Tellitud raamatu kasutusvõimalused lepitakse kokku selle saabumisel.

Täiendav info:

Maria Luštšik
RVL keskuse juhataja
loan@utlib.ee 
tel 737 5778

Jaga seda lehekülge