TÜ raamatukogu pälvis 2015. aasta teadusraamatukogu teo tunnustuse

15.03.2016

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) andis TÜ raamatukogule aasta teo auhinna teadusraamatukogude seas.

TÜ raamatukogu aasta teoks oli Eesti teadusandmete registreerimisteenuse arendamine, olles selle teenuse esimene juurutaja Eesti ja Ida-Euroopa riikide teadusraamatukogude hulgas. Tartu ülikool liitus 2013. aastal organisatsiooniga DataCite ja sai sellega õiguse anda teadusandmetele unikaalseid DOI identifikaatoreid (Digital Object Identifier). DataCite on ülemaailmne raamatukogude, andmesäilituskeskuste ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, mille üks eesmärk on tõsta teadlikkust teaduse avaandmete tähtsusest.

TÜ raamatukogu vastutab DataCite Eesti ülalhoidmise eest ning 2014. aasta jooksul arendati raamatukogu eestvedamisel DataCite Eesti veebipõhist platvormi, teadusandmete repositooriumi Datadoi ning andmehaldusega seotuid teenuseid, mida pakutakse ka kohalikele teaduskogukondadele.

9. märtsil toimunud ERÜ kõnekoosoleku tänuüritusel tunnustati nii 2015. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid kui ka tegusid raamatukogudes. Tiitlite hulka kuulusid näiteks aasta laste-, maaraamatukoguhoidja, aasta tegu linnaraamatukogus, raamatukogu sõber jt. Kõik said tänukirja ERÜlt ja kultuuriministeeriumilt ning klaasikunstnik Riho Hüti valmistatud spetsiaalse vitraaž-tänumeene. Tänusõnad ütles kultuuriminister Indrek Saar. Auhindade väljaandmist toetas kultuurkapital. Auhinnatutega saab tutvuda lehel http://eru.lib.ee/www/.

Info edastas:
Kersti Kuusemäe
TÜ raamatukogu sekretär
tel 737 5703
faks 737 5701
e-post: kersti.kuusemae@ut.ee

 

Jaga seda lehekülge