TÜ raamatukogu viib infopädevuse massidesse

06.03.2017

Kõikidele huvilistele on avatud registreerimine Tartu ülikooli raamatukogu vaba juurdepääsuga e-kursusele ehk MOOC-ile „Infopädevus“.

Kursuse eesmärgiks on tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse, anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku teabe otsimiseks ning infoallikate kriitiliseks hindamiseks.

TÜ raamatukogu direktori Martin Halliku sõnul on raamatukogu töötajate näol infopädevuse alal olemas kompetentne meeskond, kes on valmis oma teadmisi laiemalt jagama. „Oskus leida endale vajalikku ja kvaliteetset infot kiiresti hoiab infot otsiva inimese aega kokku kümneid ja isegi sadu tunde aastas, olenevalt inimese tegevus- ja huvialast,“ põhjendas Hallik kursuse korraldamise vajalikkust.

TÜ raamatukogu on korraldanud infopädevusalaseid kursusi üliõpilastele juba kümme aastat, ent vajadus infootsinguoskuste järele on aastatega üha kasvanud.

 „Oskus kiiresti vajalikku informatsiooni leida on tähtis eranditult kõigile üliõpilastele,“ rääkis infopädevusest  MOOC-i projektijuht, TÜ raamatukogu erialainfotalituse referent Kadi Kass. „See kompetents on vajalik nii bakalaureuse- kui magistritööde, aga ka vähem mahukate uurimustööde koostamisel, ning igapäevastes infootsingutes.“

„Infopädevus on oluline võtmepädevus, mida vajame nii õpingute edukaks läbimiseks kui ka tööelus ja tänapäeva infoühiskonnas osalemiseks,“ lisas Kass. Tema sõnul on raamatukogudel infoühiskonnas uus suur roll – lisaks oma kogudele ligipääsu võimaldamisele pakkuda ka teadmisi ja oskusi erinevate infoallikate leidmiseks ning kasutamiseks. „Tänapäeval ei tulene infopuudus sageli sellest, et teavet ei ole, vaid sellest, et infokülluses on keeruline orienteeruda ning kvaliteetinfot ei osata ära tunda.“

Infopädevuse MOOC on mõeldud algajale infootsijale ning kursus on koostatud nii, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks igaühele jõukohane.

Teemadena käsitletakse näiteks päringu koostamist, tutvutakse Eesti andmebaasidega ja Eestile riigilitsentsiga avatud EBSCO andmebaasidega. Käsitletakse ka infootsingut internetis, infoallikate hindamist, teabe eetilist kasutamist jne.

„Kursuse õppematerjalid on kõigile avatud, siin on eri teemasid tutvustavad õppevideod, lugemisvara ning enesetestid, mida võib läbida aja- ning kontrollipingeta ja kodust või töölaua tagant lahkumata,“ kirjeldas Kass veebikursuse võimalusi. 

Need, kes soovivad võimalust küsida abi oma otsinguteks ja saada TÜ digitaalse tunnistuse, on oodatud registreeruma veebipõhisele kursusele TÜ Moodle'i keskkonnas ning sooritama ka kohustuslikud testid.

Registreerimine on avatud 22. märtsini.

Link „Infopädevuse“ e-kursusele ja registreerimisele: http://www.ut.ee/et/mooc/infopadevus.

 

Lisainfo:
Vilve Seiler
Infopädevuse koordinaator
TÜ raamatukogu
737 5729
 
Kadi Kass
Erialainfotalituse referent
TÜ raamatukogu
737 5729

 

Jaga seda lehekülge