TÜ raamatukogus toimub rahvusvaheline mäluasutuste kogude turvalisuse suveseminar

02.09.2019

Sel kolmapäeval kogunevad Euroopa erinevate mäluasutuste esindajad Tartu Ülikooli raamatukokku, et kolmepäevasel Teadusraamatukogude Konsortsiumi (CERL) seminaril arutleda teemal, kuidas kaitsta kogusid vandalismi ja varguste eest.

Suveseminari eesmärgiks on tutvustada mäluasutuste töökogemust oma kultuuripärandi kaitsmisel, erinevate riikide kultuuripärandi kaitset puudutavat seadusandlust. Arutletakse ka selle üle, kuidas tõhustada omavahelist infovahetust ja kooskõlastada riigiti erinevaid juhendmaterjale. “Meil on suur rõõm, et Tartu Ülikooli raamatukogus saavad kokku oma ala asjatundjad üle kogu Euroopa,” lausus TÜ raamatukogu direktor Krista Aru. “Kogude säilitamise turvalisus on teema, millega peavad nii raamatukogud kui muuseumid päevast-päeva tegelema. Ühised arutelud kolleegidega neil teemadel kasvatavad mitte ainult meie teadmisi ja oskusi, vaid on ka tagasisideks meie senisele tegevusele.”

Seminaril teevad teiste seas ettekanded Taani Rahvusraamatukogu, Belgia Rahvusraamatukogu, Briti Raamatukogu ja Vilniuse Ülikooli raamatukogu esindajad. Eesti kogemustest kogude kaitse tagamise vallas räägivad Siim Raie Muinsuskaitseametist, Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass ning Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel.

Ülikooli raamatukogus toimuvale seminarile on tulemas ligi 30 osalejat. Lisaks seminari ettekannetele tutvuvad külalised ka Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjandusmuuseumi ja TÜ muuseumiga.

 

Lisainfo:
Malle Ermel
TÜ raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja
737 5744

Jaga seda lehekülge