Tule tööle

 

Tartu Ülikool võtab raamatukokku tööle

ANDMEHALDUSE SPETSIALISTI.

Töö sisuks on andmehalduse-alane nõustamine ning üliõpilaste ja teadlaste koolitamine, mis hõlmab seminaride ja töötubade korraldamist ning juhendite ja koolitusmaterjalide koostamist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata teadusandmete pikaajalisele säilitamisele, arendades teadusandmete repositooriumi koostöös infosüsteemide osakonnaga. Raamatukogu andmehalduse teenuste täiustamiseks eeldame koostööd TÜ valdkondadega ja partneritega nii ülikooli- kui ka Eesti-siseselt ning rahvusvahelistes töögruppides.

Tööks vajalikud eeldused:

 • magistrikraad
 • iseseisev õppimisvõime ja –tahe
 • väga hea suhtlemisoskus
 • väga head enesejuhtimise oskused
 • initsiatiivikus, probleemilahendamise oskus ja ettevõtlik mõtteviis
 • meeskonna- ja projektitöö kogemus
 • veenev ja argumenteeritud esinemisoskus
 • suurepärane kirjalik ja suuline väljendusoskus eesti ja inglise keeles.

Sobiv kandidaat tunneb avatud teaduse põhimõtteid ning on valmis neid ka teistele tutvustama.

Kasuks tuleb:

 • avatud teaduse poliitika tundmine
 • õppetöö läbiviimise kogemus
 • võrgustikutöö kogemus
 • kogemus andmete pikaajaliste säilitamisega
 • mõne repositooriumiplatvormi või arhiivitarkvara tundmine
 • suurte andmebaaside või andmekogude loomise ja korraldamise kogemus
 • metaandmete standardite tundmine
 • kokkupuude XMLi ja linkandmete tehnoloogiatega
 • kogemus vähemalt ühe programmeerimiskeele kasutamisel  (Python, R, PHP, Java, JavaScript, vms)
 • teadmised andmeturbest.

 

Meie pakume: kaasaegset töökeskkonda vaimselt rikastavas õhustikus, sagedasi kohtumisi Eesti tippteadlastega, koostööd rahvusvahelises võrgustikus ja võimalust mõjutada Eesti teaduse tulevikku.

Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus koos motivatsioonikirja ja palgasooviga  hiljemalt 31. oktoobril 2018
 e-posti aadressile personal@ut.ee.
 
Lisainfo:
Lilian Neerut
TÜ raamatukogu erialainfotalituse juhataja
737 5733

Jaga seda lehekülge